Zespoły Orzekające

Od dnia 18 listopada 2019 roku wnioski kierowane do Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie przyjmowane są przez p.o. Dyrektora Barbarę Cebula : – w siedzibie w Będzinie we wtorki od godz. 8.00 -16.00 oraz w pozostałe dni po uzgodnieniu godziny, – w siedzibie w Czeladzi w poniedziałki od godz. 13.45-18.00, w pozostałe dni osoba upoważniona- po uzgodnieniu telefonicznym godziny przyjścia – w siedzibie Poradni w Siewierzu wnioski do Zespołu Orzekającego przyjmuje Wicedyrektor Anna Łoś w piątki, po uprzednim ustaleniu telefonicznym. P.o. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie informuje, że istnieje również możliwość złożenia wniosku […]

 717 Liczba odwiedzin

Dział młodzieżowy

Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież, ich rodziców, jak i nauczycieli. Zajmujemy się problematyką młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W sytuacji problemowej można skorzystać z przeprowadzanych przez nas konsultacji, dokonać diagnozy zgłoszonego problemu. Oferta dla młodzieży obejmuje: psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne, wsparcie uczniów  w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki, realizację zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży, realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania. doradztwo edukacyjno – zawodowe. Oferta dla rodziców obejmuje: prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów […]

 628 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Pracownicy

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Barbara Cebula Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś W Poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy pedagodzy logopedzi lekarz- konsultant Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę uczestnicząc w  specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie w roku szkolnym 2021/22 Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy: mgr Jolanta Białas – psycholog, tyflopedagog mgr Anna Augustyńska – Czerwińska – psycholog, coach, mediator, kurs w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania mgr Barbara Dec – psycholog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback; Trening Umiejętności Społecznych; Szkoła dla Rodziców i Wychowawców […]

 2,550 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Historia Poradni

Poradnię w Będzinie powołano z inicjatywy władz oświatowych 1 września 1965r. Funkcję kierownika poradni, później dyrektora pełniła od samego początku, aż do 01.09.1986r. pani mgr Ewa Janicka. Kolejnymi dyrektorami były: mgr Maria Jaskulska, mgr  Anna Bareła, mgr Renata Zając, mgr Bożena Podgórska,  mgr Jolanta Białas. Funkcję p.o. dyrektora pełniła  również mgr Iwona Więcławek-Wardyniec. Obecnie funkcję p.o. dyrektora pełni  mgr Barbara Cebula. W okresie pierwszych dwóch lat siedziba poradni to 1 pomieszczenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Szolca (obecnie III LO im. C.K.Norwida), następnie w szkole podstawowej Nr 8 – 4 pomieszczenia. W 1968r. placówka otrzymała lokal przy ulicy Sienkiewicza 33 (9 […]

 600 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj