Ważne informacje

Zespoły Orzekające Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są osobiście przez dyrektora mgr Jolantę Białas. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00-15.00. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – siedziba Czeladź – wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są w Będzinie przez dyrektora mgr Jolantę Białas. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00-15.00. W sprawach pilnych wnioski przyjmowane są w Czeladzi przez logopedę mgr Barbarę Cebulę, w każdy czwartek od 12.00 do 13.00 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w […]

Pracownicy

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Jolanta Białas Wicedyrektor Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś W poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy pedagodzy logopedzi lekarz- konsultant Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę na specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r. Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy mgr Małgorzata Margasińska     psycholog mgr Halina Roter-Krzyżkiewicz  psycholog/logopeda mgr Monika Skóbel     psycholog, mediator rodzinny mgr Sylwia Rupik      psycholog mgr Jolanta Jabłońska   psycholog Pedagodzy: mgr Anna Łoś    pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza […]

Historia Poradni

Poradnię w Będzinie powołano z inicjatywy władz oświatowych 1 września 1966r. Funkcję kierownika poradni, później dyrektora pełniła od samego początku, aż do 01.09.1986r. pani mgr Ewa Janicka. Kolejnymi dyrektorami były: mgr M.Jaskulska od 01.09.1986r. do 30.11.1994r. , następnie mgr A.Bareła od 01.09.12.1994r. do sierpnia 1999r. Ponownie stanowisko dyrektora poradni we wrześniu 1999r. objęła mgr M.Jaskulska i pełni tę funkcję nadal. W okresie pierwszych dwóch lat siedziba poradni to 1 pomieszczenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Szolca (obecnie III LO im. C.K.Norwida), następnie w szkole podstawowej Nr 8 – 4 pomieszczenia. W 1968r. placówka otrzymała lokal przy ulicy Sienkiewicza 33 (9 pomieszczeń), […]