Standardy ochrony małoletnich

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i uczniowie mocą ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych ustaw z dniem 15 lutego 2024r. wdrażane są w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Procedura – Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, dostępna jest na stronie internetowej poradni w zakładce Pliki oraz w siedzibach poradni – Będzin, Czeladź i Siewierz. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią standardów. W poradni dostępna jest również wersja w formie obrazkowej dla dzieci oraz wersja dla młodzieży w formie ulotki.  228 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

 228 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Zespoły Orzekające

Wnioski kierowane do Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przyjmowane są przez p.o. dyrektora Annę Łoś, wicedyrektora Esterę Kowal lub upoważnionych Pracowników. Dyrektor PPPP i wicedyrektor PPPP przyjmują wnioski: – w siedzibie w Będzinie w czwartki od godz. 8.00 -14.00  lub w innych godzinach oraz w pozostałe dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu godziny (celem uzgodnienia terminu prosimy o kontakt z sekretariatem), – w siedzibie Poradni w Czeladzi  w poniedziałki od 13.00-15.00 – w Siewierzu wnioski do Zespołu Orzekającego przyjmowane są przez Dyrektora w poniedziałki […]

 1,547 Liczba odwiedzin

Dział młodzieżowy

Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież, ich rodziców, jak i nauczycieli. Zajmujemy się problematyką młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W sytuacji problemowej można skorzystać z przeprowadzanych przez nas konsultacji, dokonać diagnozy zgłoszonego problemu. Oferta dla młodzieży obejmuje: psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne, wsparcie uczniów  w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki, realizację zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży, realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania. doradztwo edukacyjno – zawodowe. Oferta dla rodziców obejmuje: prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów […]

 1,266 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Pracownicy

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Anna Łoś Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Estera Kowal W Poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy pedagodzy logopedzi lekarz- konsultant Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę uczestnicząc w  specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie w roku szkolnym 2023/24 Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy: mgr Anna Augustyńska – Czerwińska – psycholog, coach, mediator, kurs w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania mgr Jolanta Jabłońska – psycholog, Trener Szkoły dla Rodziców, część 1,2,3 mgr Małgorzata Margasińska – psycholog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback mgr Sylwia Rupik […]

 7,004 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj