Konkurs

Regulamin konkursu plastycznego „Kolędą malowane” Organizatorem konkursu jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Będzinie ul. 11 Listopada 5, tel.:507-096-131, e-mail:bedzin@ppp.bedzin.pl. 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 5-letnich będzińskich i czeladzkich przedszkoli. 2. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy na temat istoty Świat Bożego Narodzenia; popularyzacja kolęd; kształcenie umiejętności wyrażania dziecięcych przeżyć estetycznych w formie plastycznej; rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności; doskonalenie sprawności manualnych; stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań; wzbogacenie doświadczeń plastyczno-technicznych dzieci. 3. Uczestnik konkursu wykonuje ilustrację słuchając kolędy Dzisiaj w Betlejem. 4. Na konkurs należy przekazać prace wykonaną techniką dowolną (płaską pracę plastyczną) w formacie A3. 5. Do konkursu […]

Nowy Rok 2019r

Pragniemy złożyć gorące życzenia szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia, oby troski życia zaginęły w mroku podczas nadchodzącego Nowego Roku! Życzą Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie

Boże Narodzenie 2018r

” Niech ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas, niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta   niosą wszystkim betlejemski blask” Prawdziwie rodzinnych Świąt opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy….  Życzy Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie