Ważna informacja dla rodziców

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie informuje, że od dnia 19 listopada 2018 roku Poradnia siedziba Będzin nie będzie potwierdzała umówionych wizyt     do odwołania. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie ustalonego  terminu badań oraz wcześniejsze zgłaszanie nieobecności. Przepraszamy za utrudnienia. Z poważaniem Dyrektor Poradni Jolanta Białas  

Witamy serdecznie

  Witamy serdecznie na stronie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie. Nasza placówka jest instytucją oświatową udzielającą pomocy dzieciom przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej działalności w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa zawodowego, psychoprofilaktyki, psychoedukacji, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania, jedynie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Spotkanie należy wcześniej umówić osobiście. Zaleca się, żeby przy pierwszej wizycie w Poradni zabrać ze sobą wszystkie dotychczasowe wyniki badań lekarskich (np. wypisy ze szpitala, orzeczenia o […]

Negocjacje z dzieckiem – informacje ogólne

Negocjacje z dzieckiem – informacje ogólne   Najczęstsze przyczyny konfliktów to :   krytyka stawianie żądań odmowa żądań komunikowanie przykrości   W negocjacjach ważne jest, aby rozmowę skierować na problem, a  nie na osobę. W każdym konflikcie jest : obszar konfliktu i obszar zgody. Aby go rozwiązać należy doszukiwać się obszaru zgody.   Obszary negocjowania (dziecko w okresie dojrzewania) obszary nie do negocjowania sposób spędzania wolnego czasu ubiór, fryzura kontakty z rówieśnikami obowiązki domowe wyjazdy wakacyjne kieszonkowe zarobkowanie gospodarowanie pieniędzmi bezpieczeństwo zdrowie używki obowiązek szkolny zachowania patologiczne agresja   Style negocjowania:   miękki, uległy dominujący, twardy rzeczowy, asertywny     Rodzic prezentujący […]

Wskazania do pracy z dzieckiem niedosłyszącym

Wskazania  do pracy  z  dzieckiem  niedosłyszącym w  przedszkolu Uwzględniając trudności wynikające z obniżonej percepcji słuchowej należy : posadzić dziecko blisko nauczyciela, zwracać uwagę na to, by twarz nauczyciela była dobrze oświetlona, mowa mówiącego powinna być wyraźna, nieco powolniejsza, formułowana w krótkich, jasnych zdaniach, ułatwiać rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy (drobne wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne znaczenie w danej rozmowie). W toku prowadzonych zajęć:   sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień i naprowadzeń (np. w formie graficznej), pytania i polecenia słowne formułować w sposób jasny, sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych […]