Dział młodzieżowy

(Ostatnia zmiana: 22 lutego 2021)

Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież, ich rodziców, jak i nauczycieli.

Zajmujemy się problematyką młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

W sytuacji problemowej można skorzystać z przeprowadzanych przez nas konsultacji, dokonać diagnozy zgłoszonego problemu.

Oferta dla młodzieży obejmuje:

 • psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne,
 • wsparcie uczniów  w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki,
 • realizację zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży,
 • realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania.
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Oferta dla rodziców obejmuje:

 • prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów wychowawczych,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących problematyki dysleksji, form pomocy dziecku z dysleksją w domu,
 • terapie rodzinne
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców („Szkoła dla Rodziców”)

Oferta dla nauczycieli obejmuje:

 • udzielanie pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z młodzieżą, prowadzenie indywidualnych konsultacji,
 • przeprowadzenie prelekcji dla nauczycieli poświęconej problemom dysfunkcji i innym zaburzeniom rozwojowym
 • grupę wsparcia dla pedagogów,

 Rodzicu, jeśli zauważasz u swojego dorastającego dziecka:

 • trudności szkolne: problemy w nauce, koncentracji uwagi, problemy z zapamiętywaniem
 • niską motywację do nauki,
 • wagary,
 • symptomy sięgania po środki psychoaktywne tj. alkohol, narkotyki itp,
 • trudności w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu,
 • szczególne uzdolnienia,
 • problemy okresu dorastania, w tym:

– problemy emocjonalne,

– niską samoocenę,

– lęki,

– depresję,

– problemy w funkcjonowaniu społecznym,

– zaburzenia odżywiania,

– zaburzenia mowy,

– problemy wychowawcze i inne

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!  ZAPRASZAMY!

 1,266 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj