Dział młodzieżowy

Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież, ich rodziców, jak i nauczycieli. Zajmujemy się problematyką młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W sytuacji problemowej można skorzystać z przeprowadzanych przez nas konsultacji, dokonać diagnozy zgłoszonego problemu. Oferta dla młodzieży obejmuje: psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne, wsparcie uczniów  w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki, realizację zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży, realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania. doradztwo edukacyjno – zawodowe. Oferta dla rodziców obejmuje: prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów wychowawczych, […]

Pracownicy

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Jolanta Białas Wicedyrektor Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś W poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy pedagodzy logopedzi lekarz- konsultant Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę na specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r. Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy mgr Małgorzata Margasińska     psycholog mgr Halina Roter-Krzyżkiewicz  psycholog/logopeda mgr Monika Skóbel     psycholog, mediator rodzinny mgr Sylwia Rupik      psycholog mgr Jolanta Jabłońska   psycholog Pedagodzy: mgr Anna Łoś    pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza […]

Bibliografia

Krzeszowski T.: Gdy dziecko niedowidzi WSP, Bydgoszcz 1993. Majewski T. : Psychologia niewidomych i niedowidzących PWN, Warszawa 1983. Niżankowska Maria i Hanna.: Podstawy Okulistyki Volumed, Wrocław 1992. Owczarczyk W.: Jak sobie radzić? Wskazówki dla słabowidzących, Warszawa 1994. Uschi Ostermeier- Sitkowski: Lepiej widzieć bez i w okularach. Ćwiczenia wzroku Klub dla Ciebie, 2006. Walczak G.: Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci WSiP, Warszawa 1998.

Dział wczesnego wspomagania

Wspomaganie rozwoju małego dziecka   Moje dziecko jest inne Pojawienie się na świecie dziecka budzi ogromne emocje nie tylko w rodzicach ale i w całej rodzinie.  Przyszło na świat. Istota bliska a nieznana. Pełna tajemnic jak mieszkaniec innej planety. Od tego momentu poznają się wzajemnie: rodzice—dziecko, dziecko—rodziców. Ono rozwija się jakoś inaczej, wolniej od innych dzieci. Nie możemy się z tym pogodzić. Rozwiały się nasze marzenia i plany w stosunku do nas i dziecka. Pierwszą osobą mającą kontakt z nienarodzonym dzieckiem i jego rodzicami jest lekarz. On dokonuje pierwszej diagnozy medycznej, wykrywa wady rozwojowe. Badania potwierdzają, iż wrodzone wady fizyczne […]