Pracownicy

 • p.o.Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Barbara Cebula
 • Wicedyrektor Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś

W poradni zatrudnieni są specjaliści:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • lekarz- konsultant

Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę na specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie rok szkolny 2019/2020 od 01.09.2019r.

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Małgorzata Margasińska – psycholog
 • mgr Halina Roter-Krzyżkiewicz – psycholog/logopeda
 • mgr Monika Skóbel – psycholog, mediator rodzinny
 • mgr Sylwia Rupik – psycholog
 • mgr Jolanta Jabłońska – psycholog
 • mgr Jolanta Białas

Pedagodzy:

 • mgr Anna Łoś – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza i terapia dziecka z autyzmem
 • mgr Urszula Smak – pedagog
 • mgr Anita Nowak-Zielińska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog
 • mgr Tomasz Hałat – pedagog

Logopedzi:

 • mgr Żaneta Mazurek-Dudek – logopeda, surdologopeda, neurologopeda
 • mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma – logopeda, sudologopeda
 • mgr Jolanta Szczupider – logopeda

Pracownicy administracji:

 • Żaneta Nowak – sekretarz poradni
 • mgr Barbara Kaczanow – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Jadwiga Stępień
 • Stanisława Kamińska

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie- oddział Czeladź rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r.

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Agnieszka Kamińska -Janiak – psycholog
 • mgr Katarzyna Filus – psycholog

Pedagog:

 • mgr Ewa Kwiatkowska – pedagog, surdopedagog
 • mgr Tomasz Hałat-pedagog

Logopeda:

 • mgr Barbara Cebula – logopeda, neurologopeda, surdologopeda

Pracownicy administracji:

 • Joanna Kozera – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Mirosława Ślęzak

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie- oddział Siewierz rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r.

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Małgorzata Szymiec – psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog , terapia biofeedback
 • mgr Elżbieta Szlęk – psycholog

Pedagodzy:

 • mgr Aneta Frączek – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • mgr Sylwia Górska – pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Logopeda:

 • mgr Krzysztofa Urbańska – logopeda

Ι    Pracownicy administracji:

•  Roksana Misztal – sekretarka
•  Katarzyna Gulbicka – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Kowacz