Pracownicy

(Ostatnia zmiana: 3 marca 2023)
 • Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie
  mgr Barbara Cebula
 • Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie
  mgr Jolanta Szczupider

W Poradni zatrudnieni są specjaliści:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • lekarz- konsultant

Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę uczestnicząc w  specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie w roku szkolnym 2022/23

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Jolanta Białas – psycholog, tyflopedagog
 • mgr Anna Augustyńska – Czerwińska – psycholog, coach, mediator, kurs w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania
 • mgr Jolanta Jabłońska – psycholog, Trener Szkoły dla Rodziców, część 1,2,3
 • mgr Małgorzata Margasińska – psycholog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback
 • mgr Sylwia Rupik – psycholog, oligofrenopedagog, ukończony I stopień psychoterapii systemowej
 • mgr Halina Roter-Krzyżkiewicz – psycholog
 • mgr Monika Skóbel – psycholog, mediator rodzinny, ukończony kurs systemowej terapii rodzin, ukończona Szkoła Trenerska, studia podyplomowe: psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Trener Szkoły dla Rodziców, część 1,2,3, ukończony kurs: Terapia Biofeedback
 • mgr Michał Wójcik – psycholog, oligofrenopedagog

Pedagodzy:

 • mgr Tomasz Hałat – pedagog
 • mgr Anna Łoś – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza i terapia dziecka z autyzmem
 • mgr Anita Nowak-Zielińska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback
 • mgr Urszula Smak – pedagog,  kurs w zakresie diagnozy słuchu Platformą Badań Zmysłów

Logopedzi:

 • mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma – logopeda, surdologopeda, neurologopeda, Praktyk Metody Tomatisa®
 • mgr Jolanta Szczupider – logopeda, neurologopeda, ukończony kurs : Terapia ręki,  Praktyk Metody Tomatisa®

Pracownicy administracji:

 • Żaneta Nowak – sekretarz poradni
 • Joanna Kozera – sekretarka
 • mgr Barbara Kaczanow – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Jadwiga Stępień
 • Stanisława Kamińska

Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie- oddział Czeladź w roku szkolnym 2022/23

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Katarzyna Filus – psycholog, Trener Szkoły dla Rodziców, cz.1,2,3
 • mgr Agnieszka Kamińska -Janiak – psycholog, oligofrenopedagog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback

Pedagog:

 • mgr Anita Nowak-Zielińska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback
 • mgr Wioletta Szwed – pedagog,  specjalista w zakresie w zakresie terapii pedagogicznej i diagnozy społecznej;  oraz w zakresie socjoterapii z elementami psychoterapii

Logopeda:

 • mgr Barbara Cebula – logopeda, neurologopeda, surdologopeda,  kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej, kurs w zakresie diagnozy słuchu Platformą Badań Zmysłów, Praktyk Metody Tomatisa®
 • mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog

Pracownicy administracji:

 • mgr Małgorzata Błaszczyk – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Mirosława Ślęzak

Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie- oddział Siewierz rok szkolny 2022/23

Pracownicy pedagogiczni:

Psycholodzy:

 • mgr Barbara Dec – psycholog, ukończony kurs: Terapia Biofeedback; Trening Umiejętności Społecznych; Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I
 • mgr Aleksandra Męcik-Mych – psycholog
 • mgr Sylwia Rupik – psycholog, oligofrenopedagog, ukończony I stopień psychoterapii systemowej

Pedagodzy:

 • mgr Aneta Frączek – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog  wczesnego wspomagania rozwoju, ukończony kurs: terapia Warnke
 • mgr Sylwia Górska – pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Logopeda:

 • mgr Marta Pilarczyk – logopeda

Ι    Pracownicy administracji:

 • Roksana Misztal – sekretarka

Pracownicy obsługi:

 • Jadwiga Stępień

 4,549 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj