Kadra

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Jolanta Białas

 

Wicedyrektor Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś

 

W poradni zatrudnieni są specjaliści:

 

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • lekarz- konsultant

 

Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę na specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w będzinie rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r.

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

Psycholodzy

 • mgr Małgorzata Margasińska     psycholog
 • mgr Halina Roter-Krzyżkiewicz  psycholog/logopeda
 • mgr Monika Skóbel        psycholog, mediator rodzinny
 • mgr Paulina Wróbel        psycholog
 • mgr Jolanta Jabłońska   psycholog

 

Pedagodzy:

 • mgr Anna Łoś    pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza i terapia dziecka z autyzmem
 • mgr Urszula Smak pedagog
 • mgr Anita Nowak-Zielińska         pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog
 • mgr Tomasz Hałat           pedagog

 

Logopedzi:

 • Żaneta Mazurek-Dudek logopeda, surdologopeda, neurologopeda
 • Aleksandra Szymczuk-Szuma     logopeda, sudologopeda

 

Pracownicy administracji:

 • Żaneta Nowak  sekretarz poradni
 • mgr Barbara Kaczanow sekretarka

 

Pracownicy obsługi:

 • Jadwiga Stępień
 • Stanisława Kamińska

 

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w będzinie- oddział czeladź rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r.

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

Psycholodzy:

 • mgr Agnieszka Kamińska              psycholog
 • mgr Katarzyna Filus         psycholog
 • mgr Aleksandra Chabior               psycholog

 

Pedagog:

 • mgr Ewa Kwiatkowska  pedagog, surdopedagog

 

Logopeda:

 • mgr Barbara Cebula        logopeda, neurologopeda, surdologopeda

 

Pracownicy administracji:

 • Joanna Kozera  sekretarka

 

Pracownicy obsługi:

 • Mirosława Ślęzak

 

Wykaz pracowników powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w będzinie- oddział siewierz rok szkolny 2018/2019 od 01.09.2018r.

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

Psycholodzy:

 • mgr Katarzyna Podsiadło             psycholog, oligofrenopedagog
 • mgr Małgorzata Szymiec              psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog , terapia biofeedback
 • mgr Kaja Buchowska      psycholog
 • mgr Elżbieta Szlęk           psycholog

 

Pedagodzy:

 • mgr Aneta Frączek          pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • mgr Sylwia Górska          pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 

Logopeda:

 • mgr Krzysztofa Urbańska             logopeda

 

Pracownicy obsługi:

 • Małgorzata Kowacz