Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dyskalkulia 

1. Wstęp – pojęcie dyskalkulii rozwojowej (definicja).  Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim, anatomiczno – fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie    z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych  (Definicja  wg Košč 'a).  Pojęcie to odnosi się do uczniów, których wiek matematyczny jest wyraźnie niższy od ich wieku rozwoju umysłowego.  Rodzaje dyskalkulii  rozwojowej:  a). werbalna  –   zaburzenie umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie   ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr, liczebników, symboli; działań i dokonań matematycznych.  b). praktognostyczna (wykonawcza) –   zaburzenie matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi […]

 1,474 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Szkoła po pandemii

Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy zajęć reintegracyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opracowanych przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie. Koordynatorzy szkół służą pomocą na temat dostosowania scenariuszy do potrzeb konkretnych zespołów klasowych. Życzymy udanego powrotu do nauki stacjonarnej. SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH  DLA UCZNIÓW KLASY I- III  Temat: Poznajmy się od nowa.  Cele terapeutyczne:  Wzajemne poznanie się uczniów.  Budowanie  poczucia bezpieczeństwa i zaufania.  Ośmielenie  i zwiększenie otwartości.   Zaspokojenie  potrzeby bycie ważnym.   Budowanie  pozytywnego obrazu siebie.    Zwiększenie  poczucia własnej wartości.   Stworzenie  okazji do odreagowania napięć emocjonalnych.   Cele rozwojowe:   Rozpoznawanie  emocji u siebie i innych.  Rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się.   Odczuwanie  radości z wykonanego zadania.   Uczenie  się uważnego […]

 1,515 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Problemy po pandemii

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez specjalistów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Materiały te mogą być pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długim okresie izolacji spowodowanej pandemią oraz nauką zdalną.  508 Liczba odwiedzin

 508 Liczba odwiedzin

23 lutego Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Żródło: https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,news,23-lutego-miedzynarodowy-dzien-walki-z-depresja,149.html 23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Od 2001 r. obchodzimy go także w Polsce. Termin depresja jest bardzo rozpowszechniony w codziennym języku, zazwyczaj opisujemy nim obniżony nastrój, smutek, chandrę, reakcję jaka w nas powstaje pod wpływem trudnych przeżyć. Tymczasem termin depresja w rozumieniu medycznym to zaburzenie psychiczne, które może dotyczyć nie tylko dorosłych, lecz także młodzieży i dzieci. Osób w depresji nie można zostawić samym sobie, wymagają one pomocy, leczenia, a także umiejętnego traktowania przez otoczenie. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Depresji jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych w społeczeństwie. PPPP […]

 598 Liczba odwiedzin