Ważne informacje

Zespoły Orzekające

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są osobiście przez dyrektora mgr Jolantę Białas.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00-15.00.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – siedziba Czeladź – wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są w Będzinie przez dyrektora mgr Jolantę Białas.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00-15.00.

W sprawach pilnych wnioski przyjmowane są w Czeladzi przez logopedę mgr Barbarę Cebulę, w każdy czwartek od 12.00 do 13.00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – siedziba Siewierz – wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego przyjmowane są w Będzinie przez dyrektora mgr Jolantę Białas.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się ze stosowną dokumentacją w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 15.00.

W sprawach pilnych wnioski przyjmowane są w Siewierzu przez logopedę mgr Krzysztofę Urbańską, w każdy czwartek od 13.00 do 14.00.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków u dyrektora Jolanty Białas, w poniedziałki od 13.00 do 14.00