To my nadajemy znaczenie temu, co się zdarza.

Obecny czas, którego doświadczamy jest trudny dla nas wszystkich, dla dorosłych i naszych dzieci. Często jest on źródłem różnych negatywnych napięć, niepokojów, lęku, zagubienia, złości, obaw o przyszłość. Sytuacja ta jest również źródłem niepewności, bowiem tracimy poczucie wpływu i stałej kontroli nad swoim życiem. Bez wątpienia czas pandemii jest wyjątkowy, niesie różne obiektywne zagrożenia chorobą, utratą pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej. Jednak w dużym stopniu, to jak sobie poradzimy z w/w trudnościami zależy od nas, a konkretnie naszego myślenia. Ludzie uważają, że uczucia i emocje są zdeterminowane przez zewnętrzne wydarzenia, sytuacje, zachowania innych osób. Zakładają, że ktoś, lub coś innego niż […]

 356 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Metody wspomagające w logopedii

Kinesiotaping Elektro Stymulacja Kinezjotaping Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach i podniebieniu twardym. Kinesiotaping logopedyczny ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. Należy pamiętać, że nie […]

 373 Liczba odwiedzin

Percepcja słuchowa- propozycje ćwiczeń

Ćwiczenia słuchowe wchodzą w skład ćwiczeń wstępnych lub zasadniczych w terapii logopedycznej, a także stanowią część profilaktyki logopedycznej. Należy podkreślić, jak ważny jest słuch w rozwoju mowy w ontogenezie – i jak ważny jest też w terapii mowy. Wykształcenie koncentracji uwagi słuchowej, umiejętność identyfikacji konkretnego dźwięku, pamięć słuchowa, umiejętność różnicowania cech dźwięków (długości trwania, donośności, barwy oraz wysokości) są to bazowe umiejętności potrzebne do rozróżniania dźwięków mowy. Prowadzi się  ćwiczenia na bazie  dźwięków otaczających dziecko (np. stosuje się odgłosy charakterystyczne dla różnych środowisk – domu, ulicy, parku, lasu itp.), a następnie – dźwięków mowy, tj. głosek, sylab, wyrazów, tekstów. Pierwszy etapem pracy jest słuch fizyczny, a następnie ćwiczymy słuch […]

 267 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, program „Za życiem”

Opracowała: Aleksandra Szymczuk-Szuma „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” Phil Bosmans Wczesna interwencja to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny.  Ma na celu jak najszybsze wykrycie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. We wczesnym okresie życia powiązanie ze sobą sfer rozwoju ruchowego i psychicznego jest bardzo ścisłe (rozwój w tym okresie nosi nazwę „rozwoju psychoruchowego”). Szczegółowa ocena stanu dziecka we wszystkich sferach wykracza poza kompetencje jednego specjalisty. Dlatego też działania realizowane są w placówce przez […]

 191 Liczba odwiedzin