Metoda Tomatisa®

Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy logopedyczne, problemy szkolne, problemy emocjonalne, trudności z motoryką i koordynacją za pomocą  Metody Tomatisa® W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu ich czas znacząco się skraca. Głos i […]

 454 Liczba odwiedzin

Metoda Biofeedback

Co to jest metoda Biofedback? Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy szkolne za pomocą  Metody Biofeedback. Jest  to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce […]

 391 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Metoda Warnkego

Co to jest metoda Warnkego? Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy szkolne za pomocą  Metody Warnkego. Blisko 15 % dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych;  percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracji między nimi. Dzieci objęte ryzykiem występowania tych deficytów mają trudności w  zapamiętywaniu wzorców dźwiękowych słów. Jeśli nie wiedzą jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wiedzą również z jakich głosek i liter powinno się ono […]

 314 Liczba odwiedzin

To my nadajemy znaczenie temu, co się zdarza.

Obecny czas, którego doświadczamy jest trudny dla nas wszystkich, dla dorosłych i naszych dzieci. Często jest on źródłem różnych negatywnych napięć, niepokojów, lęku, zagubienia, złości, obaw o przyszłość. Sytuacja ta jest również źródłem niepewności, bowiem tracimy poczucie wpływu i stałej kontroli nad swoim życiem. Bez wątpienia czas pandemii jest wyjątkowy, niesie różne obiektywne zagrożenia chorobą, utratą pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej. Jednak w dużym stopniu, to jak sobie poradzimy z w/w trudnościami zależy od nas, a konkretnie naszego myślenia. Ludzie uważają, że uczucia i emocje są zdeterminowane przez zewnętrzne wydarzenia, sytuacje, zachowania innych osób. Zakładają, że ktoś, lub coś innego niż […]

 1,050 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj