Wizja i misja Poradni

STRATEGIA ROZWOJU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE W LATACH 2007-2011         MISJA PORADNI:   Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i logopedów stawiających sobie wysokie wymagania i na ich miarę przyczyniającym się do realizacji celów i zadań poradni. Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.     WIZJA PORADNI – NASZA PORADNIA W 2009 ROKU:   Udzielamy najwyższej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz rodzicom i nauczycielom pomocy pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomagamy rozwój intelektualny, emocjonalny i […]