Metoda Tomatisa®

Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy logopedyczne, problemy szkolne, problemy emocjonalne, trudności z motoryką i koordynacją za pomocą  Metody Tomatisa® W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu ich czas znacząco się skraca. Głos i […]

 1,334 Liczba odwiedzin

Zaburzenia rozwoju mowy dziecka z płodowym zespołem alkoholowym

Fetal Alkohol Syndrome – alkoholowy Zespół Płodowy jest jednym z zespołów chorobowych powstałych na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol.Picie przez kobietę alkoholu w czasie ciąży odciska dramatyczne piętno na rozwijającym się w jej łonie dziecku. Nałóg matki może skutkować u niego licznymi wadami rozwojowymi jak i uszkodzeniem mózgu. Uszkodzenia płodu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol dotyczy sfery fizycznej, psychicznej i umysłowej.Dzieci z FAS wykazują niepokojące trudności komunikacyjne powstałe na skutek uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) na poszczególnych etapach ich rozwoju. Zaburzenia występujące u tych osób są wielorakie a przebieg mimo uszkodzenia tych samych struktur mózgowych, często odmienny i nietypowy. Skutki […]

 3,909 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Etapy ćwiczeń w korekcji mowy bezdźwięcznej.

Mowa bezdźwięczna to zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na pomijaniu głosek dźwięcznych, a także na zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi lub myleniu obu szeregów. To wada wymowy, która prowadzi do znacznego zniekształcenia fonetycznej budowy wyrazów, a nawet do zmiany znaczenia wyrazów, np: Tomek – domek; kosa -koza, itd. W terapii mowy bezdźwięcznej głównie wykorzystuje się metody fonetyczne. Sukces terapii w dużym stopniu jest uwarunkowany kolejnością udźwięczniania głosek., a kolejność jest uzależniona jednocześnie od dwóch czynników: więzadła głosowe łatwiej uruchomić przy małym ciśnieniu w jamie ustnej, gdy w nasadzie w toku artykulacji powietrze napotyka mniejszy opór (np. łatwiej jest udźwięcznić […]

 20,691 Liczba odwiedzin,  12 Dzisiaj