Jak pomóc dziecku w nauce mowy?

Mowa jest sprawnością i jak każda sprawność wymaga doskonalenia. Jedyną drogą do jej nabywania jest kontakt ze środowiskiem, a więc przyjmowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez osłuchanie się z nią w najbliższym otoczeniu. To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka ma duży wpływ na rozwój jego mowy. Rady dla rodziców: 1. Koniecznie jak najwięcej mówić do dziecka, podczas zabiegów pielęgnacyjnych, zabawy, spacerów. Każda sytuacja jest dobra, aby wychowywać dziecko w „kąpieli słownej”. Ciepły i łagodny głos matki działa na dziecko wyciszająco i uspokajająco. Pamiętajmy też o tym, że do dziecka należy mówić powoli i wyraźnie. 2. Dostarczać bodźców dźwiękowych, […]

 1,199 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Umiejętności komunikacyjne i językowe u dzieci z autyzmem

Umiejętności komunikacyjne i językowe jako jedno z trzech kryteriów, które oceniamy w diagnozie spektrum autyzmu. Według ICD- 10 podstawowymi syndromami w tym zakresie są; -opóźniony lub zupełny brak rozwoju języka mówionego, który nie wiąże się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki (jako alternatywnego sposobu porozumiewania się) -względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (zwrotnerelacje na komunikaty innej osoby) – stereotypowe i powtarzające się idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń – brak spontanicznej różnorodności zabawy „na niby” lub zabawy naśladującej role społeczne Umiejętności komunikowania się u dzieci z autyzmem są bardzo zróżnicowane. U dużej liczby dzieci mowa nie […]

 2,283 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj