Zawód z przyszłością – mobilność młodzieży na śląskim rynku pracy

(Ostatnia zmiana: 9 listopada 2010)
4 listopada 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyła się konferencja Zawód z przyszłością – mobilność młodzieży na śląskim rynku pracy, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Będzinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Będziński Adam Lazar oraz  Prezydent Miasta Będzina Radosław Baran. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Starosty Będzińskiego Adama Lazara, Przewodniczącego Rady Powiatu Emila Bystrowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Krystyny Antosik…

4 listopada 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyła się konferencja Zawód z przyszłością – mobilność młodzieży na śląskim rynku pracy, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Będzinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Będziński Adam Lazar oraz  Prezydent Miasta Będzina Radosław Baran. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Starosty Będzińskiego Adama Lazara, Przewodniczącego Rady Powiatu Emila Bystrowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Krystyny Antosik…
Dyrektorzy Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie podziękowali panu Staroście za honorowy patronat (moralne wsparcie najwyższych władz powiatu wiąże się zawsze z podniesieniem rangi każdego przedsięwzięcia) oraz  za udostępnienie na potrzeby spotkania pięknej sali konferencyjnej. Jak zawsze mogliśmy liczyć na poparcie i pomoc ze strony Naczelnika Wydziału Oświaty pani Krystyny Antosik, która z ogromną życzliwością  i zrozumieniem stara się wspierać wszystkie nasze inicjatywy. Jak zdążyliśmy zauważyć, każde przedsięwzięcie mające na celu dobro młodzieży i promocję edukacji, zyskuje jej aprobatę.
Konferencja była skierowana do uczniów klas trzecich gimnazjów  z powiatu będzińskiego, uczniów, którzy już wkrótce będą musieli podjąć trudną decyzję wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego zaproszenie otrzymali wszyscy pedagodzy, pracujący w gimnazjach naszego powiatu, dyrektor Domu Dziecka  w Sarnowie oraz delegacje młodzieży gimnazjalnej. Chcieliśmy, by gimnazjaliści zrozumieli, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być decyzją przemyślaną,  co pozwoli im w przyszłości uniknąć rozczarowania i zniechęcenia, da satysfakcję z wykonywanego zawodu. Dążyliśmy do upowszechnienia roli doradcy zawodowego oraz zwrócenia uwagi na atrakcyjność kontynuowania nauki w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że  gimnazjaliści nie są osamotnieni w swoich wyborach, zawsze pomocą mogą im służyć doradcy zawodowi.
Do udziału w konferencji udało się zaprosić panią Kingę Kłosińską-Jaskulską  doradcę zawodowego z Powiatowego Biura Pracy w Będzinie, panią Małgorzatę Głąb  doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej, pracowników Izby Rzemieślniczej z Katowic oraz panią Lidię Musiał doradcę zawodowego z Zespołu Szkół z Wojkowic. Działania podejmowane w Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowała pani Marta Pasamonik doradca zawodowy z CKP, a z diagnozą psychologiczną uczniów zapoznała młodzież dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej pani Renata Zając.
Za sponsoring dziękujemy Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Jesteśmy z Wami pani Iwonie Więcławek-Wardyniec.

Agata Sukiennik – wice dyrektor CKP

 814 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj