Zespoły Orzekające

Wnioski kierowane do Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przyjmowane są przez Dyrektora Barbarę Cebula, Wicedyrektora Annę Łoś, Wicedyrektora Esterę Kowal lub upoważnionych Pracowników. Dyrektor PPPP i Wicedyrektorzy PPPP przyjmują wnioski: – w siedzibie w Będzinie w czwartki od godz. 8.00 -16.00   lub w innych godzinach oraz w pozostałe dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu godziny, – w siedzibie Poradni w Czeladzi  w poniedziałki od 13.00-15.00 – w Siewierzu wnioski do Zespołu Orzekającego przyjmowane są przez Dyrektora w poniedziałki w ustalonych telefonicznie godzinach oraz w […]

 1,384 Liczba odwiedzin

Dział młodzieżowy

Dział młodzieżowy wspiera zarówno młodzież, ich rodziców, jak i nauczycieli. Zajmujemy się problematyką młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W sytuacji problemowej można skorzystać z przeprowadzanych przez nas konsultacji, dokonać diagnozy zgłoszonego problemu. Oferta dla młodzieży obejmuje: psychologiczne i pedagogiczne badania diagnostyczne, wsparcie uczniów  w zwiększeniu efektywności procesu uczenia się, wzmacnianie motywacji do nauki, realizację zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży, realizację zajęć warsztatowych dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania. doradztwo edukacyjno – zawodowe. Oferta dla rodziców obejmuje: prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – udzielanie indywidualnych porad  rodzicom w zakresie problemów […]

 1,142 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Pracownicy

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie mgr Barbara Cebula Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Anna Łoś Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Będzinie mgr Estera Kowal W Poradni zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy pedagodzy logopedzi lekarz- konsultant Mają oni wieloletnie doświadczenie w pracy w swoim zawodzie, systematycznie wzbogacają swą wiedzę uczestnicząc w  specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wykaz pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie w roku szkolnym 2023/24 Pracownicy pedagogiczni: Psycholodzy: mgr Anna Augustyńska – Czerwińska – psycholog, coach, mediator, kurs w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania mgr Jolanta Jabłońska – psycholog, Trener Szkoły dla Rodziców, część 1,2,3 mgr Małgorzata Margasińska […]

 5,950 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Historia Poradni

Poradnię w Będzinie powołano z inicjatywy władz oświatowych 1 września 1965r. Funkcję kierownika poradni, później dyrektora pełniła od samego początku, aż do 01.09.1986r. pani mgr Ewa Janicka. Kolejnymi dyrektorami były: mgr Maria Jaskulska, mgr Anna Bareła, mgr Renata Zając, mgr Bożena Podgórska,  mgr Jolanta Białas. Obecnie dyrektorem poradni jest mgr Barbara Cebula. Funkcję p.o. dyrektora pełniła  również mgr Iwona Więcławek-Wardyniec. W okresie pierwszych dwóch lat siedziba poradni to 1 pomieszczenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Szolca (obecnie III LO im. C.K.Norwida), następnie w szkole podstawowej Nr 8 – 4 pomieszczenia. W 1968r. placówka otrzymała lokal przy ulicy Sienkiewicza 33 (9 pomieszczeń), […]

 1,194 Liczba odwiedzin