Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2023/24 – zapraszamy!

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line. Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych. Szkoła dla Rodziców –  zajęcia warsztatowe Trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe Zajęcia dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w nauce – uczniowie kl. IV- V Oferta postdiagnostyczna na terenie Poradni Grupa terapeutyczna dla […]

 75 Liczba odwiedzin

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2022/2023

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line. Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych. Szkoła dla Rodziców – Nastolatki – Trening umiejętności wychowawczych –  zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców – Trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu. Prelekcja z elementami warsztatu dla […]

 1,678 Liczba odwiedzin

Zapisy na nowe zajęcia!

Zapraszamy Rodziców dzieci do 12 roku życia z nadpobudliwością psychoruchową na zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metody poznawczo-behawioralne w grupie rodziców. Prowadzące – psycholożki – mgr Jolanta Jabłońska i Monika Skóbel. Przewidujemy otwarcie grupy w II semestrze roku szkolnego 2021/22 po zebraniu grupy. Prosimy i zapisy w sekretariacie lub u prowadzących zajęcia.  582 Liczba odwiedzin

 582 Liczba odwiedzin

Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2021/22

STAŁA OFERTA POMOCY DLA DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY , RODZICÓW I NAUCZYCIELI Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są indywidualnie i telefonicznie, w formie on-line, za pośrednictwem. Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin, zgodnie z ich potrzebami (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, specjalistyczna tj. Tomatis®, Warnke, Biofeedback). Prowadzenie przesiewowych badań Platformą Badań Zmysłów Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Prowadzenie Przesiewowych badań mowy Oferta postdiagnostyczna […]

 1,973 Liczba odwiedzin