Procedura postępowania przeciwepidemicznego dla klientów poradni

1.Kontakt klientów z Poradnią jest możliwy w sposób zdalny, tj. poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz bezpośredni, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. 2. W kontakcie bezpośrednim – po umówieniu telefonicznym godziny przyjścia obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (pełna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, zachowanie dystansu między osobami min. 2 metry) 3. Składanie dokumentów w Poradni jest możliwe również poprzez: -przesłanie pocztą,– umieszczenie dokumentów w urnie, znajdującej się przy wejściu do Poradni, – pocztą mailową, – przez platformę ePUAP 4. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię są przekazywane wnioskodawcy w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem ww. zasad ochrony […]

 576 Liczba odwiedzin

Procedura bezpieczeństwa dla PPPP w Będzinie na czas epidemii Covid 19:

1. Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii o potrzebie WWR, opinii w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego. 2. Poradnia prowadzi terapię, zajęcia WWR, porady i konsultacje w formie zdalnej. Nie wykonuje się przesiewowych badań słuchu i pełnych diagnoz logopedycznych (wymagających kontaktu bezpośredniego z ciałem pacjenta) 3. O konieczności przyjmowania klientów decyduje zespół diagnostów biorąc pod uwagę konieczność wykonania badań w kontakcie bezpośrednim. 4. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań. 5. Ksero dokumentacji dostarcza się do sekretariatu poradni po wcześniejszym […]

 700 Liczba odwiedzin

Czeladź, ul. Szpitalna 85 tel/fax: 32 265-22- 88 e-mail: pppp@powiat.bedzin.pl

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 85 Tel/Fax: 32 265 22 88 pppp@powiat.bedzin.pl Z powodu sytuacji epidemicznej Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna siedziba w Czeladzi zaprasza Uczniów , Rodziców i Nauczycieli tylko w umówionych wcześniej telefonicznie godzinach.  W sprawie odbioru opinii lub innych pilnych sprawach prosimy o kontakt z siedzibą PPPP w Będzinie – w celu umówienia bezpiecznego i dogodnego dla Państwa  terminu. nr tel. siedziby w Będzinie: 32/267 44 01 lub 507 096 131  4,461 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj

 4,461 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj