Wczesne czytanie – nauka czytania poprzez zabawę

(Ostatnia zmiana: 7 października 2010)

 

Książki to nieodzowny element nauki czytania zachęcają one dzieci do worzenia w umysłach własnych obrazów i pobudzają wyobraźnię. Tworzą więź między czytającym i słuchającym. Zachęcają dzieci do ćwiczenia zdolności językowych. W odróżnieniu od programów w telewizji, książki są konkretnymi i trwałymi obiektami, do których można wielokrotnie powracać.

 

Pierwsze kilka lat życia to okres budowania fundamentów przyszłej umiejętności sprawnego czytania. Zdolność słyszenia pojawia się u płodu już w piątym miesiącu ciąży, a więc już w tedy możemy mówić do dziecka i przyczyniać się do rozwoju umiejętności rozróżniania dźwięków. Mówienie do dziecka i czytanie mu książek wpływa na poznawanie przez malucha składni i poszerzanie zakresu słownictwa, ale dopiero wykorzystywanie tych informacji w praktyce przygotowuje dziecko do nauki czytania.

 

Nie ma jasno określonego wieku, w którym dziecko powinno się nauczyć czytać. Jest to westia indywidualna, a zakres tego, co uznajemy za normalne, jest bardzo szeroki. Najlepszą metodą jest zapewnienie dziecku bogatych, rozwijających doświadczeń i pozwolenie, aby malec wykształcił tę umiejętność w swoim własnym, naturalnym tempie.

 

Nie ma dwojga takich samych dzieci. Każde dziecko to odrębna indywidualność ukształtowana przez niepowtarzalny wzór genetyczny oraz wpływ środowiska.

 

 658 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj