Zespoły Orzekające

Wnioski kierowane do Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Będzinie w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przyjmowane są przez Dyrektora Barbarę Cebula, Wicedyrektora Annę Łoś lub upoważnionych Pracowników. Dyrektor PPPP i Wicedyrektor PPPP przyjmują wnioski: – w siedzibie w Będzinie w czwartki od godz. 10.00 -15.00 oraz od 8.00-10.00 i od 15.00-17.00 oraz w pozostałe dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu godziny, – w siedzibie Poradni w Czeladzi  w poniedziałki od 12.30-13.30 – w Siewierzu wnioski do Zespołu Orzekającego przyjmowane są przez Dyrektora w środy w ustalonych telefonicznie godzinach oraz w pozostałe […]

 1,319 Liczba odwiedzin