Konferencja ,,Mały Wielki Człowiek w świecie instytucji – formy pomocy dzieciom niepełnosprawnym” 3 kwietnia 2019r.