Dział szkolny

(Ostatnia zmiana: 27 stycznia 2009)

pobierz pliki

Ważne informacje dla nauczycieli i wychowawców!!!

  • Prośba o wczesne rozpoznawanie objawów dysleksji u dzieci i przekazywanie rodzicom informacji aby wykonali badania diagnostyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie w celu wczesnej diagnozy, podjęcia terapii i wydania stosownej opinii o dysleksji o czasie.
  • Prośba o wyczerpujące opinie wychowawcy o dziecku oparte o wiedzę ze środowiska rodzinnego i po obserwacji na terenie szkoły w celu dokonania dokładnej diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  • W wyjątkowych przypadkach proszę o przekazywanie opinii za zgodą pisemną rodziców bezpośrednio do poradni (drogą mailową lub faxem) po wcześniejszym zapoznaniu rodzica z jego treścią. Oryginał powinien być dostarczony osobiście do sekretariatu w późniejszym terminie.
  • Prośba o sprawdzanie upływających terminów orzeczeń o kształceniu specjalnym i przypominanie rodzicom o zgłoszeniu się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu kontynuacji orzeczenia.
  • W bardzo trudnej sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie rodzic nie zgłasza się na badania do Poradni możliwe jest za zgodą rodziców przebadanie dziecka na terenie poradni, gdzie przyprowadzi je pedagog szkolny.
  • W sytuacji kryzysowej, interwencyjnej istnieje możliwość diagnozy poza ustaloną kolejnością.

 947 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj