SIERPIEŃ Z PORADNIĄ – specjalna wakacyjna oferta dla Twojego dziecka!

(Ostatnia zmiana: 11 lipca 2023)

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia „Mam sprawne rączki”, rozwijające motorykę małą (sprawność rąk), które w sierpniu będą odbywać się w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czeladzi w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00

Zajęcia prowadzić mgr Estera Kowal- pedagog, terapeuta ręki oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 32 267-44-01 (Będzin), 32 265-22-88 (Czeladź)

 lub osobiście w sekretariacie poradni w Będzinie, ul. 11 Listopada 5 lub w Czeladzi ul. Szpitalna 85 – o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

„Terapia ręki?”- co to jest?

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni
i palców, mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań
. Terapia ręki odgrywa istotną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju. Obserwacje wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie dają szansę na możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. Terapia ta jest istotna z uwagi na funkcjonowanie dziecka zarówno w sferze poznawczej, jak również emocjonalno- społecznej.

Dlaczego sprawność rąk dziecka jest tak ważna?

Ręce już od początku życia dziecka pełnią ogromną rolę w procesie poznawczym, dzięki nim na wczesnym etapie życia dziecko dotyka, manipuluje, chwyta, co prowadzi do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Pozbawione tej możliwości nie mają szans na prawidłowy rozwój. Ręce pełnią kluczową rolę w samoobsłudze, która daje możliwość bycia samodzielnym i niezależnym od innych osób. Jednocześnie wykonywanie czynności samoobsługowych wpływa na rozwój motoryki małej, co ma bezpośrednie przełożenie na opanowywanie umiejętności szkolnych, szczególnie w zakresie techniki pisania. Ręka jest wyspecjalizowanym narządem odpowiadającym za większość funkcji, co oznacza, że jej sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

W ciągu ostatnich lat u wielu dzieci obserwuje się zaburzenia małej motoryki przejawiające się głównie w postaci obniżenia sprawności rąk, problemów z koordynacją
i samoobsługą oraz trudnościami z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem. 
Jedną z podstawowych przyczyn tych zaburzeń jest zmiana stylu życia, ograniczenie aktywności fizycznej, a także brak odpowiedniej ilości doświadczeń sensomotorycznych. Od najmłodszych lat, zamiast poprzez zabawy ruchowe i manipulacyjne rozwijać swój potencjał psychomotoryczny, dzieci poświęcają dużo czasu na korzystanie ze smartfonów, tabletów, komputerów i konsol. Tymczasem pierwsze lata życia to podstawa, na której opiera się dalszy rozwój każdego człowieka. Sprawności ruchowe nie ukształtują się w wyniku samego procesu dojrzewania- muszą zostać wyuczone.

Terapia ręki- dla kogo?

Zajęcia wakacyjne „Mam sprawne rączki” powstały z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które:

 • przejawiają trudności w czynnościach samoobsługowych i czynnościach manualnych
  (wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów itp.),
 • mają obniżone lub podwyższone napięcie w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia kreślarskiego- ściskanie za mocno lub trzymanie za lekko)
 • posiadają trudności z koordynacją obu rąk, trudności z koordynacją wzrokowo- ruchową
 • mają osłabione mechanizmy równoważne (trudności z nauką jazdy na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej
 • zachowują nieprawidłową postawę ciała podczas pracy przy stoliku
 • niechętnie podejmują czynności grafomotoryczne, kreślą niedokładnie szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić
 • niechętnie podejmują lub mają problem z zabawami manualnymi,
 • przejawiają spowolnienie lub niedbałość podczas wykonywania czynności precyzyjnych,
 • przejawiają nieustaloną lateralizację,
 • mają silną potrzebę dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych (czucia głębokiego) w obrębie kończyn górnych,
 • przejawiają niechęć do dotykania niektórych faktur.

Zapraszam do udziału w zajęciach

Estera Kowal

 483 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj