Rodzice

(Ostatnia zmiana: 6 grudnia 2008)

 

 

Szanowni Rodzice

 

 

            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek Rodziców lub Prawnych Opiekunów. Ze względu na to,że jedno badanie trwa 2 godziny uzgadniane są przez Rodziców konkretne terminy badań w sekretariacie Poradni.

 

Podsumowanie pracy za rok ubiegły wykazuje, że około 1/3 Rodziców nie zgłasza się ze swoimi dziećmi w ustalonych wcześniej terminach.

Wydłuża to czas oczekiwania na badania w Poradni do kilku miesięcy, jak również blokuje przyjęcia osobom pilnie potrzebującym naszej pomocy.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Was Drodzy Rodzice, abyście przestrzegali uzgodnionych terminów badań. W przypadkach losowych, np. choroby czy konieczności nagłego wyjazdu proszę o telefoniczne zgłoszenie nieobecności, jeżeli to możliwe, co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem, tak aby w tym czasie ktoś inny mógł skorzystać z wolnego terminu u specjalisty.

 

 

 

 

                        Z poważaniem

 

 

1 wrzesień 2008 roku

 

 516 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj