Mutyzm wybiórczy – co warto wiedzieć

Mutyzm wybiórczy.   Opracowanie mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma  Mutyzm wybiórczy zaliczany jest do zaburzeń lękowych, polega na niemożności mówienia w pewnych sytuacjach. Jest to stan ciągłej czujności, wpływających na ciało  i umysł.  Zaburzenie to dotyka zarówno dzieci , jak i dorosłych. Mutyzm wybiórczy spełnia kryteria diagnostyczne fobii specyficznej. Zaburzenie to polega na braku lub ograniczeniu stosowania mowy własnej przy jednoczesnym rozumieniu innych.   Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegające na trudnościach w komunikowaniu się. Etiologia zaburzenia obejmuje współdziałanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Do czynników indywidualnych predysponujących do występowania zaburzeń lękowych zaliczamy biologiczne takie jak podatność genetyczną oraz psychiczne, czyli temperament i […]

 732 Liczba odwiedzin,  5 Dzisiaj