Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Mnemotechniki

Zwiększenie skuteczności uczenia się zależy od kilku podstawowych czynników: motywacji do nauki, pozytywnego nastawienia do procesu uczenia się, zainteresowania przedmiotem, uwagi, koncentracji, zrozumienia materiału, indywidualnego podejścia do sposobu uczenia się oraz rytmów psycho-fizycznych osoby, miejsca nauki, czasu pracy oraz odpoczynku, systematyczności, sposobów pracy, zapamiętywania oraz powtarzania materiału. W niniejszym artykule chciałabym skupić się na ostatnim kryterium. Czy wiesz, że pamięć można usprawniać, ćwiczyć? Sposobów na lepsze zapamiętywanie i bardziej efektywną naukę jest wiele. Możesz wybrać te, które są dla Ciebie najskuteczniejsze i najprzyjemniejsze. Techniki zapamiętywania, tzw.mnemotechniki opierają się na wyobraźni i skojarzeniach. Polegają na tworzeniu umysłowych obrazów przedmiotów i idei, […]

 2,799 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj