Symptomy dysleksji

(Ostatnia zmiana: 24 marca 2020)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w naszym kraju mamy troszeczkę więcej czasu dla własnych dzieci. Korzystając z tej okazji, spędzając czas z naszą pociechą warto jest przyjrzeć się, bądź zwrócić uwagę na kilka spraw , które w życiu codziennym nam umykają. Otóż istnieje wiele symptomów, które powinny skłonić do bacznej obserwacji dziecka i zastanowienia się, czy nie będzie go dotyczył problem specyficznych zaburzeń w uczeniu się. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe, a objawy dysleksji zmieniają się wraz z wiekiem. Niektóre z objawów można zaobserwować już na wczesnym etapie rozwoju dziecka, ale należy też pamiętać, że nie u każdego dziecka pojawią się wszystkie z nich. Oto kilka symptomów, które mogą zaniepokoić rodziców.

Symptomy  dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym

 •  opóźniony rozwój mowy
 •  trudności z wymawianiem dłuższych słów
 • ubogie słownictwo i przekręcanie wyrazów
 • kłopoty z rymowaniem i uczeniem się na pamięć wierszyków i piosenek
 •  problem z zapamiętywaniem różnych nazw, cyfr, dni tygodnia
 •  trudności z zapamiętaniem kolorów i kształtów
 •  kłopoty w orientacji w przestrzeni i w schemacie ciała
 • niechęć do budowania z klocków, układania puzzli, małe sukcesy w tej dziedzinie
 • problem z ubieraniem się, zapinaniem guzików i suwaków

Symptomy  dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • kłopoty z dzieleniem na sylaby i rozróżnianiem głosek w wyrazach
 •   problemy z poprawnym wymawianiem wielosylabowych słów
 •  mała precyzja ruchów dłoni, nieumiejętność wiązania kokardki, cięcia nożyczkami po śladzie
 • nieprawidłowy uchwyt kredki lub narzędzia pisarskiego
 •  nieprawidłowy kierunek kreślenia linii i liter
 •  problem z rysowaniem i odtwarzaniem szlaczków
 •  mylenie liter kształtopodobnych (m-n-u, p-b-d-g, l-ł-t)
 •  słaba orientacja w przestrzeni (nad, pod, za, obok) i w czasie (pory dnia)
 •  słabe zapamiętywanie liter, cyfr i kształtów geometrycznych
 •  ubogie słownictwo
 • liczne błędy gramatyczne
 •  kłopoty z uczeniem się sekwencji (wierszyki, dni tygodnia, miesiące)
 • niskie różnicowanie głosek podobnie brzmiących (z-s, g-k, p-b, t-d)
 • nieestetyczne próby pisania
 •  niska sprawność ręki piszącej
 •   brak ustalonej stronności ciała i dominującej ręki
 •   kłopot z opanowaniem zegara
 •  niska koordynacja ruchowa
 •  problem z nauczeniem się jazdy na rowerze i łapaniem piłki
 • Symptomy dysleksji u dzieci starszych (9–12 lat)
 •  trudności z płynnym czytaniem
 • trudności z rozumieniem czytanych treści
 •  wolne tempo dekodowania wyrazów
 •  mylenie liter w wyrazach
 •   nieortograficzny zapis wyrazów
 •  mylenie znaków i cyfr w matematyce
 •  kłopoty z podstawianiem do wzoru
 •  trudności w nauce geometrii i poruszaniu się na mapie
 • problem z nauczeniem się tabliczki mnożenia
 •  zapominanie bieżącej daty i dnia tygodnia
 •  mała organizacja własna („roztrzepanie”)
 •  zapominanie o zadaniach domowych, klasówkach i sprawdzianach
 •  niska umiejętność wypowiadania się na piśmie (np. lakoniczne wypracowania)
 • mylenie lewej i prawej strony
 •  mała orientacja na zegarze
 •   kłopoty z powiedzeniami i przysłowiami
 •  nieestetyczny zapis w zeszytach
 •  niska samoocena z powodu słabych osiągnięć w szkole

Symptomy dysleksji u młodzieży

 • wolne tempo czytania i nadal brak płynności
 •  nieprawidłowe odczytywanie słów lub całych informacji
 •  dalsze trudności w poprawnym zapisie słów
 •  nieestetyczne pismo, czasami zupełnie nieczytelne
 •  kłopoty z planowaniem, organizacją i układaniem w sekwencje
 •  nieumiejętność streszczania tekstu i selekcji informacji
 •  zwięzłe wypowiedzi pisemne (krótkie, nierozwinięte wypracowania, czasem nie na temat)
 •  trudności z robieniem notatek i przepisywaniem z tablicy
 •   unikanie zadań związanych z czytaniem i pisaniem
 •   słaba pamięć, wolne zapamiętywanie nowych treści
 •   mylenie niektórych liter lub wyrazów
 •   kłopot z szybkim nazywaniem przedmiotów lub przypominaniem sobie informacji
 •  mylenie znaków i symboli (matematyka, fizyka, chemia)
 •  słaba orientacja na mapie i w przestrzeni
 • niska samoocena z powodu powolnych postępów

Jeżeli pojawi się cokolwiek niepokojącego w zakresie funkcjonowania przedszkolnego lub szkolnego Państwa dziecka należy reagować i poszerzyć diagnozę  u specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Źródło: https://ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow

 1,499 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj