Powrót do pracy stacjonarnej

(Ostatnia zmiana: 5 maja 2020)

W związku z tym, że od dnia 4 maja br. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie wróciła do pracy stacjonarnej w obszarze diagnozowania, wizyty do specjalistów umawiane są przez sekretariat poradni telefonicznie pod nr tel.:

Będzin: 32 2674401, kom 507096131

Czeladź: 32 265-22-88

Siewierz: 32 674-15-87

Zaplanowany w okresie przed epidemią harmonogram badań nie obowiązuje.
W pierwszej kolejności ustalane są terminy wizyt na badania dzieci wymagających wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinie w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego.

Wszystkie zaplanowane wizyty będą potwierdzane telefonicznie przez pracownika Poradni: psychologa, pedagoga lub logopedę.

Po potwierdzeniu woli skorzystania z wizyty, ustala się z rodzicem termin przeprowadzenia pogłębionego wywiadu telefonicznego, mającego na celu rozpoznanie problemów dziecka wymagających bezpośredniej diagnozy na terenie PPP-P.

Przed wizytą w Poradni rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą przeprowadzania badania zamieszczoną na stronie internetowej Poradni w dziale : Informacje

Mamy nadzieję, że spowodowane reżimem sanitarnym utrudnienia, które wprowadzamy w związku z epidemią, zapewnią zdrowie i bezpieczeństwo Państwa Dzieci oraz wszystkich Klientów i Pracowników Poradni . Mamy nadzieję również, że spotkają się ze zrozumieniem i poszanowaniem z Państwa strony.

Barbara Cebula
p.o dyrektor PPPP

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

 1,257 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj