Powiatowy Konkurs Edukacyjno-Sportowy „ŻYJĘ ZDROWO NA SPORTOWO”

(Ostatnia zmiana: 28 lutego 2019)

Regulamin Powiatowego Cyklicznego Konkursu Edukacyjno-Sportowego promującego aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie

„Żyję zdrowo na sportowo ”

Konkurs pod patronatem

 Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca

Organizatorem konkursu jest:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

 ul. 11 Listopada 11, tel.: 507-096-131,

e-mail: bedzin@ppp.bedzin.pl

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II, III, IV szkół podstawowych powiatu będzińskiego. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. W dniu 27.03.2019r. będzie  przeprowadzony konkurs dla uczniów klas IV, 24.04.19r. dla klas III, a w dn. 22.05.19r. odbędzie się dla uczniów klas II. W czerwcu przewidziane jest uroczyste podsumowanie konkursu w Starostwie Powiatowym miasta Będzin połączone  z wystawą prac plastycznych uczniów. Najlepsze szkoły zostaną wyróżnione tytułem lidera „Promocji zdrowia  i sportu”.
  2. Cel konkursu:,

– poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej;

– zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia;

– uświadomienie uczniom potrzeb aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie.

– wdrożenie zasad odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie.

– promowanie aktywnego wypoczynku.

 – kształtowanie postaw związanych z prawidłowym żywieniem.

– rozwój świadomości zdrowotnej uczniów;

  • Do konkursu każda placówka może zgłosić jedną reprezentacyjną 3 osobową drużynę ze szkoły                          z poszczególnych klas: II, III, IV, (w dniu 27.03.2019r. – konkurs przeznaczony dla uczniów klas czwartych).
  • Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy, obuwie zmienne, dziewczęta podczas wykonywania ćwiczeń konkursowych obowiązkowo związane włosy.
  • Ocenie punktowej podlegać będą dwie części konkursu: tzn. część I teoretyczna dotycząca zdrowego stylu życia, część II praktyczna dotycząca aktywności ruchowej.
  • Jury powołane przez Organizatora dokona wyłonienia zwycięskiej drużyny.
  • Pierwszy cykl konkursu (klasy IV) odbędzie się 27.03.2019r. o godzinie 9:00 w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie, ul. 11 Listopada 5. Część II praktyczna dotycząca aktywności ruchowej przeprowadzona będzie na sali gimnastycznej.
  • Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać do 15.03.2019r. na adres bedzin@ppp.bedzin.pl lub czeladz@ppp.bedzin.pl

Dla laureatów konkursu i najlepszych szkół przewidziane są nagrody rzeczowe. Najlepsze szkoły zostaną wyróżnione tytułem lidera „Promocji zdrowia i sportu”.

Złożenie karty zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez jego opiekunów prawnych oraz ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie prac w formie publikacji pokonkursowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

W imieniu Dyrektora PPPP

mgr Jolanty Białas  

               Organizatorzy konkursu:

        mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma – logopeda

 mgr Ewa Kwiatkowska – pedagog

 mgr Tomasz Hałat – pedagog 1,095 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj