Podsumowanie kampanii „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną”

(Ostatnia zmiana: 27 kwietnia 2022)

Kampania społeczna „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną” realizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie – placówka w Siewierzu wspólnie z Bankiem Życzliwych Serc działającym na rzecz osób niepełnosprawnych  rozpoczęła się 18 marca 2022 i trwała do 8 kwietnia 2022. Głównym celem kampanii było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania i  potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana ich sposobu postrzegania, kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Ponadto celem było zwiększenie zakresu współpracy środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Kampania była skierowana do nauczycieli/ specjalistów placówek oświatowych,  uczniów, rodziców i osób niepełnosprawnych.

W ramach aktywizacji dzieci niepełnosprawnych:

  • zorganizowano w dniu 24.03.2022  zajęcia na terenie siedziby BŻŚ w Sali Doświadczeń Świata, która jest miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla osób niepełnosprawnych. Zapewniła im odprężenie i stymulację za pomocą dotyku, koloru, zapachu, światła i dźwięku. Oddziaływała pozytywnie na niepełnosprawności zmysłowe, fizyczne i poznawcze oraz umożliwiała stymulację. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i dzieci.

W ramach działań skierowanych do dzieci/ uczniów placówek oświatowych na terenie Miasta i gminy Siewierz i Gminy Mierzęcice zaproszono w/w placówki do włączenia się w Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa  oraz Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.  Na znak solidarności z osobami chorymi na Zespół Downa dzieci/ uczniowie ubrały w tym dniu  kolorowe skarpetki i wykonały grupowe/ klasowe zdjęcie. W Dniu Autyzmu poprosiliśmy placówki o wykonanie grupowego plakatu pt. “ Autyzm- wiem, rozumiem, pomagam”. Dni te były również czasem, w którym pedagodzy przeprowadzili rozmowy z dziećmi/ uczniami na temat szacunku i  akceptacji osób niepełnosprawnych.

W ramach działań skierowanych do nauczycieli:  

  • w dniu 28.03.2022 odbył się webinar “ Uczeń niepełnosprawny w szkole”, gdzie omówiono podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego na terenie przedszkola/ szkoły oraz metody i formy pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
  • w dniu 1. 04.2022 zorganizowano także spotkanie specjalistów, gdzie wymieniono się dobrymi praktykami w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W spotkaniu uczestniczyła pani dyrektor PCPR oraz kierownik MOPS w Siewierzu i przedstawiciel MOPS w Mierzęcicach, które przedstawiły formy pomocy organizowane w ich instytucjach.

W ramach działań skierowanych do rodziców

  • Zorganizowano w dniach 21- 24. 04.2022 możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: psycholog, pedagog, neurologopedą, terapeuta integracji sensorycznej.
  • Przygotowano broszurę informacyjną „ Moje niepełnosprawne dziecko i co dalej”, która zawiera informacje na temat uzyskania przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności oraz o formach pomocy, związanych z posiadanymi dokumentami.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna kampania w znaczący sposób przyczyniła się do wytyczania kierunków pozytywnych zmian dla środowiska osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz budowania tolerancji w społeczeństwie. Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym  i instytucjom za zaangażowanie, cenne porady, współpracę i partnerstwo podczas realizacji kampanii „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną”.  

Dziękujemy Wam za Waszą codzienną pracę oraz niesienie szeroko rozumianego wsparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i przyjaciół.

Dyrektor PPPP w Będzinie Barbara Cebula oraz Organizatorzy Kampanii: mgr Małgorzata Szymiec, mgr Aneta Frączek, mgr Sylwia Górska

FOTORELACJA Z KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ 

 „MOŻE JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY, ALE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE JEST MNĄ”

Relacja z działań  w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej 

„Może jestem niepełnosprawny,  ale niepełnosprawność nie jest mną”

Zajęcia sensoplastycze

Fotorelacja

 1,008 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj