Bez komputera wakacje – radość i atrakcje. Konkurs rozstrzygnięty!

(Ostatnia zmiana: 25 czerwca 2022)

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie – oddział w Czeladzi w czerwcu 2022 r. zorganizowała profilaktyczny  konkurs plastyczny zachęcający do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wakacyjnego, bez udziału środków multimedialnych. Tytuł konkursu brzmiał „Bez komputera wakacje – radość i atrakcje”. Do konkursu przystąpiło 42 uczniów szkół czeladzkich, którzy interpretując temat, odnieśli się  m. in. do różnych aktywności, form spędzania wolnego czasu w okresie letnim.  Celem konkursu było takżerozwijanie twórczej aktywności plastycznej,  rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci,  propagowanie zdolności plastycznych, zdrowego stylu życia oraz nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.  Konkurs był dedykowany do uczniów klas I-III.

Laureaci konkursu:

Miejsce I Jan Kłobutowski SP 3 Czeladź

Miejsce II Hanna Kaźmierska SP 5 Czeladź

Miejsce III Hanna Szkutnik SP 3 Czeladź

Wyróżnienie dla Julii Przewerskiej SP 5

Wyróżnienie dla Poli Praszkiewicz SP 3

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

 592 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj