Podsumowanie kampanii „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną”

Kampania społeczna „Może jestem niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest mną” realizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie – placówka w Siewierzu wspólnie z Bankiem Życzliwych Serc działającym na rzecz osób niepełnosprawnych  rozpoczęła się 18 marca 2022 i trwała do 8 kwietnia 2022. Głównym celem kampanii było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania i  potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana ich sposobu postrzegania, kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Ponadto celem było zwiększenie zakresu współpracy środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Kampania była skierowana do nauczycieli/ specjalistów placówek oświatowych,  uczniów, rodziców […]

 448 Liczba odwiedzin

Дорогі Українці!

Працівники Районної Психологічно – Педагогічної Клініки у Бедзіні (Będzin) пропонують допомогу для біженців з України. В клініці можна скористатися з: 1. Психологічної допомоги для дітей та дорослих  постраждалим внаслідок кризових, травматичних подій. 2. З організованої групи підтримки – зустрічами з співвітчизниками проживаючими у нашому городі, котрі відкриті на Ваші потреби і спробують допомогти Вам адаптуватися у новій ситуації. 3. Для дітей: заняття в групах з підтримкою психолога котрі допоможуть розібратися з переживаннями пов’язаними з війною. 4. Інформації на тему безкоштовної юридичної та нотаріальної допомоги (посвідчень, перекладів документів), медичної допомоги, безкоштовних курсів польської мови і інших важливих для Вас справ. Українськомовні […]

 491 Liczba odwiedzin

Życzenia

 449 Liczba odwiedzin

 449 Liczba odwiedzin