Wskazania do pracy z dzieckiem niedosłyszącym

Wskazania  do pracy  z  dzieckiem  niedosłyszącym w  przedszkolu Uwzględniając trudności wynikające z obniżonej percepcji słuchowej należy : posadzić dziecko blisko nauczyciela, zwracać uwagę na to, by twarz nauczyciela była dobrze oświetlona, mowa mówiącego powinna być wyraźna, nieco powolniejsza, formułowana w krótkich, jasnych zdaniach, ułatwiać rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy (drobne wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne znaczenie w danej rozmowie). W toku prowadzonych zajęć:   sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień i naprowadzeń (np. w formie graficznej), pytania i polecenia słowne formułować w sposób jasny, sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych […]

Wskazania do pracy z dzieckiem słabo widzącym

10 wskazówek dla nauczyciela do pracy z dziećmi słabo widzącymi:   W trakcie pracy dydaktyczno-wychowawczej obserwuj dzieci, dobieraj metody i środki dydaktyczne do ich możliwości. Osoby słabo widzące mogą szybciej się męczyć, ponieważ zużywają więcej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową. Wykorzystaj naturalne światło, a dodatkowe oświetlenie stosuj wg potrzeb. Zachęcaj ucznia do korzystania ze zwykłej tablicy, zwróć uwagę na kontrast (tablica duża, matowa i ciemna, dobrze oświetlona). Odczytuj głośno i wyraźnie to, co jest napisane, pozwól dzieciom podchodzić do tablicy. Udostępniaj teksty w wersji powiększonej. Modele i przedmioty daj do obejrzenia z bliska. Zadawaj pytania np. […]

Porady dla rodziców

Kilka porad jak dbać o wzrok dziecka. Wskazane jest, aby: Ograniczyć dostęp do oglądania telewizji. Właściwie oświetlać pomieszczenie w którym przebywa i pracuje dziecko. Wydzielać czas pracy (im krócej tym lepiej dla oczu) przy monitorze komputera (optymalna odległość oczu od monitora 40 -50 cm). Stosować przerwy w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych (np. gimnastyka oczu, odpoczynek). Czytać w pozycji siedzącej. Unikać dłuższego wytężenia wzroku. Nosić okulary przeciwsłoneczne (zwłaszcza w okresie letnim, zimowym) w celu ochrony przed szkodliwymi promieniami UV oraz uniknięcia silnych wrażeń świetlnych. W przypadku stwierdzonej wady wzroku postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty. TWOJE DZIECKO DOBRZE WIDZI?? JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI […]

Stymulacja percepcji wzrokowej- wybrane ćwiczenia

Po wykryciu zaburzeń percepcji wzrokowej, należy jak najszybciej rozpocząć stymulację podstawowych funkcji wzrokowych. Ćwiczenia wzrokowe powinny być prowadzone codziennie wg określonego planu uwzględniającego wadę wzroku oraz indywidualne umiejętności dziecka. Ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji wzrokowej: ćwiczenia ze źródłami światła, ćwiczenia z przedmiotami o jasnych barwach i dużych wzorach, ćwiczenia z przedmiotami dającymi odbicie ćwiczenia z ruchomymi zabawkami wiszącymi tzw. mobilami, ćwiczenia z obrazkami i książkami, ćwiczenia pomagające dziecku rozróżniać przedmioty, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia pamięci wzrokowej, dopełniania wzrokowego i organizowania otoczenia .