Powiatowy Konkurs Edukacyjno-Sportowy „ŻYJĘ ZDROWO NA SPORTOWO”

Regulamin Powiatowego Cyklicznego Konkursu Edukacyjno-Sportowego promującego aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie „Żyję zdrowo na sportowo ” Konkurs pod patronatem  Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca Organizatorem konkursu jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie  ul. 11 Listopada 11, tel.: 507-096-131, e-mail: bedzin@ppp.bedzin.pl Konkurs skierowany jest do uczniów klas II, III, IV szkół podstawowych powiatu będzińskiego. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. W dniu 27.03.2019r. będzie  przeprowadzony konkurs dla uczniów klas IV, 24.04.19r. dla klas III, a w dn. 22.05.19r. odbędzie się dla uczniów klas II. W czerwcu przewidziane jest uroczyste podsumowanie konkursu w Starostwie Powiatowym miasta Będzin połączone  z wystawą prac plastycznych uczniów. […]

Konkurs „POTYCZKI JĘZYKOWE”

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ   V I  INTEGRACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „POTYCZKI JĘZYKOWE”                Dnia 5 kwietnia 2019r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej             w Będzinie, Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, odbędzie się VI Integracyjny Konkurs Literacki „Potyczki językowe”, organizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Miejską  i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. Honorowy Patronat konkursu objął Starosta Będziński. Konkurs ma zasięg powiatowy i skierowany jest do dzieci zamieszkałych w Powiecie i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub realizujących kształcenie specjalne w przedszkolu specjalnym, przedszkolu integracyjnym, przedszkolu ogólnodostępnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, szkole specjalnej lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Powiatu […]

Konkurs

Regulamin konkursu plastycznego „Kolędą malowane” Organizatorem konkursu jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Będzinie ul. 11 Listopada 5, tel.:507-096-131, e-mail:bedzin@ppp.bedzin.pl. 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 5-letnich będzińskich i czeladzkich przedszkoli. 2. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy na temat istoty Świat Bożego Narodzenia; popularyzacja kolęd; kształcenie umiejętności wyrażania dziecięcych przeżyć estetycznych w formie plastycznej; rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności; doskonalenie sprawności manualnych; stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań; wzbogacenie doświadczeń plastyczno-technicznych dzieci. 3. Uczestnik konkursu wykonuje ilustrację słuchając kolędy Dzisiaj w Betlejem. 4. Na konkurs należy przekazać prace wykonaną techniką dowolną (płaską pracę plastyczną) w formacie A3. 5. Do konkursu […]