Wczesne wspomaganie dziecka z wadą wzroku- znaczenie

(Ostatnia zmiana: 22 lutego 2021)

Celem działań stymulujących rozwój percepcji wzrokowej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest:

 

  • zmniejszenie ryzyka opóźnień rozwojowych,
  • uniknięcie niekorzystnych zmian lub następstw, które może wywołać dysfunkcja wzroku,
  • pedagogizacja rodziców (wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności
    w zakresie postępowania z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym,
  • udzielenie wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci mających zaburzenia analizatora wzrokowego.

Uwaga!! Stymulując rozwój sprawności funkcjonalnej zmysłów dziecka niewidomego należy pamiętać, aby dziecko uczyło się poznawania świata na drodze polisensorycznej. Poznawanie otoczenia za pomocą wszystkich zachowanych zmysłów jest warunkiem niezbędnym do pojawienia się mechanizmów kompensacyjnych.

 1,532 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj