Ważne! Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej poradni.

(Ostatnia zmiana: 22 listopada 2021)

Szanowni Państwo Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! 

W związku z informacjami o wzroście zachorowań na Covid 19 przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w naszej poradni. Proponujemy zapoznać się z “Procedurą postępowania przeciwepidemicznego dla klientów poradni”, która nadal jest aktualna.   

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Pragniemy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Poradni wszystkim przybywającym do nas osobom. Mamy świadomość tego, że są to często małe dzieci lub osoby z grupy ryzyka poważnego przebiegi SarsCov2 , obarczone już swoimi problemami zdrowotnymi. Musimy o nie zadbać. 

Bądźmy życzliwi i uważni. Pamiętajmy o sobie nawzajem.  

Poniżej przytaczamy również najważniejsze zalecenia publikowane aktualnie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

 • Dystans społeczny i maseczki 
 • Ograniczenia w przemieszczaniu się 
 • 1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi 

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. 

Wyłączeni z tego obowiązku są: 

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki 

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. 

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem! 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: 

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej), 
 • w autobusie, tramwaju i pociągu, 
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, 
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej), 
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, 
 • w kinie i teatrze, 
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 
 • w kościele i szkole, na uczelni 
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.) 
 • Od 1.11 zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem. 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? 

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.  

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: 

 • całościowe zaburzenia rozwoju, 
 • zaburzenia psychiczne, 
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 
 • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

Dyrektor oraz Pracownicy PPPP w Będzinie 

 645 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj