Znaczenie narządu wzroku dla człowieka

(Ostatnia zmiana: 21 grudnia 2009)

 

Wzrok ma ogromne znaczenie dla rozwoju człowieka, a zwłaszcza dziecka:

  • Zdecydowana większość pozawerbalnych informacji odbierana jest wzrokiem (ok.85%)
  • Wzrok jest dominującym zmysłem w płaszczyźnie dostępu informacji
  • Wzrok jest zmysłem dalekiego zasięgu tzn. jest wrażliwy na bodźce, których źródło znajduje się w pewnym oddaleniu od człowieka (telereceptor)
  • Wzrok pełni ważną rolę w orientacji i poruszaniu się w przestrzeni
  • Wzrok umożliwia poznawanie rzeczywistości  (osób, przedmiotów, zjawisk)

Wzrok dodatkowo u dziecka pewni ważną rolę gdyż:

  • Ułatwia nawiązywanie więzi między nim, a rodzicami (opiekunami) poprzez np. kontakt wzrokowy, uśmiech
  • Prowokuje do naśladowania czynności wykonywanych przez inne osoby
  • Pobudza i ułatwia rozwój poznawczy, społeczny, ruchowy
  • Zapewnia poczucie bezpieczeństwa poprzez wzrokową kontrolę nad otoczeniem

 

 632 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj