Zaburzenia mowy

(Ostatnia zmiana: 26 stycznia 2009)

Opóźnienie rozwoju mowy

         Istnieje w wymowie wiele zaburzeń mowy. Jednym z nich jest opóźnienie rozwoju mowy. Zaburzenie to występuje bardzo często i ma rozlegle konsekwencje dydaktyczne w postaci trudności w czytaniu, pisaniu i opanowywaniu materiału programowego. Na czym polega to zaburzenie? Jak sobie z nim radzić? Na te i podobne pytania staram się odpowiadać w kontakcie z rodzicami dzieci, które trafiają do mojego gabinetu.

Opóźnienie rozwoju mowy jest bardzo obszernym zagadnieniem w logopedii. Występuje wtedy, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy we wszystkich bądź w niektórych jej aspektach ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą przewidzianą dla danej grupy wiekowej. Pojawia się zazwyczaj w pierwszych etapach rozwoju mowy. Dlatego też bardzo ważne jest, aby rodzice swoje pociechy w szczególny sposób obserwowały pod względem rozwoju mowy.

Opóźniony rozwój mowy może się pojawić jako:

  • późniejsze pojawienie się gaworzenia lub pierwszych słów

  • ubóstwa słownika ( czyli mała liczba rozumianych i używanych słów oraz brak pewnych części mowy w słowniku dziecka )

  • późniejsze pojawienie się w mowie dziecka zdań prostych oraz złożonych .

Należy pamiętać , że do 6-go r.ż. kształtowanie wymowy powinno być zakończone, ale proces rozwoju języka nadal trwa. W dalszym ciągu dzieci uczą się nowych słów i udoskonalają umiejętności precyzowania wypowiedzi .

Wyróżnia się samoistne opóźnienie rozwoju mowy, którego przyczyny są związane z indywidualnym tempem i rytmem rozwoju mowy oraz niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy przyczyną jest określona etiologia. Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy mówi skrótami, zniekształca wyrazy( tzw. neologizmy dziecięce), wymawia sylaby początkowe w znaczeniu całego wyrazu np.; kaczka – ka ,ograniczony ma zasób dźwięków np. ; zamiast powiedzieć bułka powie pułka. Dzieci te wykazują trudności w samodzielnym opowiadaniu, trudno uczą się wierszy. Przy powtarzaniu zdań i krótkich wierszyków zaburzeniu ulega szyk wyrazów w zdaniu i formy gramatyczne.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z wymową proponuję wizytę u logopedy. Specjalista udzieli wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem. Może okaże się, że źle słyszy ma niedosłuch powinno trafić do surdologopedy. Jest to specjalista zajmujący się osobami z zaburzeniami słuchu. Oligofrenologopeda jest specjalistą, który zajmuje się wymową osób z zespołem Downa, osób autystycznych oraz upośledzonych umysłowo. Z jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy wymową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym pomoże neurologopeda.

Moja rada :

Niezwłocznie udaj się do logopedy gdy :

  • dziecko podczas wymowy wysuwa język między zęby lub ociera nim wargi

  • niepokoją Cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy ( język , wargi ..)

  • dziecko mówi przez nos

  • po ukończeniu 4-go r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np.: dom – tom

  • nie wymawia jakiejś samogłoski .

Neurologopeda ,Surdologopeda

mgr. Ż. Mazurek – Dudek

 558 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj