Z życia działu

(Ostatnia zmiana: 21 grudnia 2009)

„Wspólna zabawa źródłem rozwoju” zakończenie cyklu spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym.

16 czerwca 2010 roku odbyły się ostatnie zajęcia kończące cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Zajęcia miały na celu poprawę funkcjonowania dzieci, zwłaszcza w obszarze emocjonalno – społecznym. Na zajęciach dzieci miały okazję rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się prawidłowo nawiązywać relację z innymi ludźmi. Jednym z podstawowych celów spotkań było budowanie u dzieci prawidłowej samooceny i poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności radzenia sobie z lękiem oraz uczenie sie kontroli i wyrażania emocji. Dla rodziców spotkania były okazją do obserwowania dziecka w trakcie aktywności grupowej, pogłębienia więzi emocjonalnej . Zajęcia prowadzone były przez psychologa i pedagoga, w obecności i przy współudziale rodziców. W trakcie spotkań wykorzystywano metody aktywne, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogike Zabawy, techniki plastyczno-techniczne. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci i zostały pozytywnie ocenione przez rodziców.

 

 

 

 

 

Opracowały:A. Łoś, J. Wrońska

 587 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj