Dla dzieci w wieku od urodzenia do 7 lat, ich rodziców i nauczycieli

(Ostatnia zmiana: 7 października 2010)


  • „Wspólna zabawa źródłem rozwoju”- zajęcia dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego. Ich celem jest rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, kształtowanie prawidłowej samooceny i poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i lękiem.

Zajęcia odbywać się raz na w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie poradni. Rozpoczęcie planowane jest na początku drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011.

Dzieci kwalifikowane są do zajęć po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Joanną Wrońską lub pedagogiem Anną Łoś. Kontakt mailowy: annasol@poczta.fm, wronskajoanna@op.pl, tel. 322674401.

  • „Klub malucha”- zajęcia grupowe dla dzieci 3-4 letnich i ich rodziców.

Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka, wspierające rozwój umiejętności społecznych, rozwój mowy, przygotowujące do podjęcia edukacji przedszkolnej.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach dopołudniowych, raz na dwa tygodnie.

Dzieci kwalifikowane są do zajęć po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Joanną Wrońską lub pedagogiem Anną Łoś. Kontakt mailowy: annasol@poczta.fm, wronskajoanna@op.pl, tel. 322674401.

  • „Dobry start w szkole”- zajęcia dla dzieci 6-7 letnich.

Celem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Zajęcia odbywać się raz na w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie poradni. Dokładny terminarz spotkań zostanie podany na pierwszym spotkaniu, które planowane jest na 29 września 2010 godz. 16:00.

Dzieci kwalifikowane są do zajęć po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Joanną Wrońską lub pedagogiem Anną Łoś. Kontakt mailowy: annasol@poczta.fm, wronskajoanna@op.pl, tel. 322674401.
  • Zajęcia z zakresu psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji przeznaczone dla dzieci w wielu przedszkolnym ( 5-6latki).
Planuje się dwa cykle zajęć w ciągu roku. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, przy współudziale wychowawcy.

I cykl spotkań: październik – listopad 2010, oferta zarezerwowana
II cykl spotkań: kwiecień – maj 2011; oferta zarezerwowana.

 

Celem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Zajęcia odbywać się raz na w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie poradni. Dzieci kwalifikowane są do zajęć po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pegagogiem. Ilość miejsc ograniczona.Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Joanną Wrońską lub pedagogiem Anną Łoś. Kontakt mailowy: annasol@poczta.fm, wronskaj oanna@op.pl, tel. 322674401.

 846 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj