Spotkanie warsztatowe

(Ostatnia zmiana: 25 marca 2009)

W dniu 24 marca 2009 r w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 odbyło się spotkanie warsztatowe „Zasady współpracy pedagogów szkolnych, pracowników poradni z kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi”, w których wzięło udział 25 pedagogów szkolnych, 30 kuratorów społecznych, 5 kuratorów zawodowych oraz 6 pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czeladzi. Spotkanie to rozpoczęła Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pani Krystyna Antosik, która w imieniu Starosty Powiatu Będzińskiego Pana Adama Lazara  oraz swoim powitała wszystkich uczestników, życzyła owocnych obrad, oraz wypracowania efektywniejszych zasad współpracy pedagogów i kuratorów sądowych.

Praca w zespołach zadaniowych przebiegała sprawnie, pedagodzy mieli za zadanie na podstawie studium przypadku napisać oczekiwania wobec kuratorów sądowych, a kuratorzy sądowi sformułowali oczekiwania wobec pedagogów szkolnych i Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na podstawie efektywnej pracy w zespołach  zostaną opracowane wnioski oraz zasady współpracy pedagogów szkolnych, pracowników PPP z kuratorami sądowymi. Informacja zostanie przesłana do wszystkich zainteresowanych osób.Organizatorzy – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czeladzi, Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Będzinie serdecznie dziękują wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

 

 

 

 552 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj