Rodzic przewodnikiem małego dziecka po świecie- Poradnik Domatora cz. I

Niemal natychmiast po przyjściu na świat, małe dziecko staje się najpierw jego obserwatorem, a wkrótce potem aktywnym uczestnikiem. Początkowo świat jest dla niego nowy, ogromny, niezrozumiały, niepojęty. Jednakże rodząc się dziecko jest wyposażone nie tylko w zmysły, które pozwalają mu ten obcy i nieznany świat badać, lecz także w naturalne dążenie do poznawania świata, a w dalszej kolejności do jego rozumienia. Dziecko dąży do zdobywania informacji o rzeczywistości, która je otacza, a właśnie u małego dziecka dążenie to występuje z największą siłą. Wszak rodząc się nie wie ono o świecie nic, musi więc swoją wiedzę o nim zbudować od podstaw, […]

 1,129 Liczba odwiedzin