Oferta PPPP w Będzinie na rok szkolny 2023/24 – zapraszamy!

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2023/2024  Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin  Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych.  Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line.  Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych.  „Szkoła dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – cykl 10 spotkań po 2 godziny  Zajęcia dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w […]

 453 Liczba odwiedzin