Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

(Ostatnia zmiana: 22 lutego 2021)

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom, przygotowaliśmy dla Państwa aktualizację oferty naszych działań, uwzględniającą również możliwość kontaktu online( za pomocą platformy Teams). Jednocześnie przypominamy, że propozycja zajęć opracowana na bieżący rok szkolny jest nadal aktualna, zwłaszcza , że powrót uczniów do szkół i przedszkoli otworzył nam również możliwości prowadzenia zajęć grupowych (w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego), co wdrożyliśmy do realizacji.

Proponujemy Państwu skorzystanie z następujących, dodatkowych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

 1. Konsultacje telefoniczne ( dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli szkół i przedszkoli)
 2. Dla uczniów:
  1)Zajęcia warsztatowe online:
 • dla uczniów kl. IV-VI – Jak się uczyć efektywnie;
 • dla uczniów kl. VII-VIII – Jak sobie lepiej radzić ze stresem przed egzaminem
 • dla uczniów kl. III-IV -Cyberprzemoc może dotyczyć Ciebie i Mnie. Jak sobie z nią radzić?
  2)Bajkowe spotkanie dla dzieci 6-7 lat online – przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnienia od komputera.
  3) Zajęcia w małej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci: Bajkoterpia, JA-TY-MY.

  3.Dla Rodziców:
 • Zajęcia warsztatowe dla Rodziców   – Jak zachęcać dziecko do współpracy (wiek przedszkolny i szkolny)
 • Spotkanie dla rodziców na temat: Zachowania agresywne u dzieci.
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodzin, konsultacje, psychoedukacja rodziców prowadzona w trybie stacjonarnym.
 • Prezentacje/prelekcje online:
 • Prezentacja i prelekcja dla rodziców na platformie Teams: Depresja dzieci i młodzieży – co powinno zwrócić uwagę rodzica.
 • Prelekcja dla rodziców na platformie Teams:  „Jak wspierać dziecko w czasie nauki zdalnej?”
 • Prezentacja i prelekcja dla rodziców na platformie Teams: – symptomy ryzyka dysleksji, symptomy ryzyka dyskalkulii.
 • Prelekcja dla rodziców z zakresu rozwoju mowy dzieci i profilaktyki zaburzeń mowy
 • Udzielanie porad rodzicom w formie online w zakresie badań dysleksji/dyskalkulii oraz niedosłuchu centralnego
 • Konsultacje i porady i logopedyczne online

  4.Dla Nauczycieli:
  1) Grupy wsparcia dla pedagogów, psychologów szkolnych oraz dla logopedów -prowadzone online na platformie Microsoft Teams.
  2) Szkolenia w formie zdalnej dla nauczycieli na temat:
 • Depresja dzieci i młodzieży – co powinno zwrócić uwagę nauczyciela.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej – co nauczyciel wiedzieć powinien.
 • Słuch a rozwój mowy. Etapy rozwoju mowy.
  3) Konsultacje online w sprawie wydawanych przez poradnię dokumentów – opinii i orzeczeń.
  4) Konsultacje online z logopedą w sprawie profilaktyki logopedycznej.
  5) Konsultacje  online z psychologiem- dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
  6) Działania wspierające dla nauczycieli – telefon dyżurny psychologa
  7)Udział w spotkaniach z wychowawcami, pedagogami szkolnymi na terenie placówek lub online w sprawie opracowania planu pomocy dla ucznia
  8)we współpracy ze szkołą: udział psychologa poradni w  lekcji online dot. profilaktyki zdrowia psychicznego

Serdecznie zapraszamy także Dyrektorów Szkół i Przedszkoli do kontaktu telefonicznego lub na platformie Microsoft Teams – w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.

Osoby zainteresowane szkoleniami online prosimy o zgłoszenia na adres mailowy poradni:  pppp@powiat.bedzin.pl  oraz podanie adresu mailowego niezbędnego do dołączenia na spotkanie poprzez platformę Microsoft Teams.

Pozostałe wizyty prosimy umawiać telefonicznie w sekretariacie poradni.

 670 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj