ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO- PROFILAKTYCZNEGO „GDZIE JEST PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W INTERNECIE?”

(Ostatnia zmiana: 19 kwietnia 2023)


W miesiącu marcu w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz oraz Gminy
Mierzęcice został zorganizowany konkurs plastyczno-profilaktyczny pod tytułem “Gdzie jest
Prawda, Dobro i piękno w Internecie?”
Celem konkursu było uświadomienie młodzieży czym jest bezpieczeństwo w Internecie, w
którym spędzają codziennie coraz więcej czasu. Konkurs miał na celu propagowanie
twórczości plastycznej uczniów, zachęcanie ich do wyrażenia własnych myśli, uczuć i emocji
uwrażliwiając ich przy tym na tryptyk wartości dobra, piękna i prawdy w sieci. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ wpłynęły 42 prace konkursowe, które
spełniały wszystkie kryteria. Młodzi artyści z ogromnym zaangażowaniem wykonali swoje
prace, w związku z czym jury miało trudny wybór. Jury w swojej ocenie brało pod uwagę
przede wszystkim samodzielność, oryginalność i pomysłowość autorów. Brano również pod
uwagę kompozycję, zgodność pracy z tematem, stopień trudności, estetykę pracy i ogólny
wyraz artystyczny. Wszystkie prace były przepiękne.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii uczniów klas I- III SP:
I miejsce zajęła – Natalia Brych klasa I Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
II miejsce zajął – Filip Kubica klasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
III miejsce zajęła – Oliwia Góra klasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

W kategorii uczniów klas IV-VIII SP:
I miejsce – Wiktoria Trzcionka klasa VI Szkołą Podstawowa nr 1 w Siewierzu
II miejsce – Paulina Kozieł klasa VIB Szkołą Podstawowa nr 1 w Siewierzu
III miejsce – Julia Świergała klasa VI Szkołą Podstawowa nr 1 w Siewierzu

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział i dostarczone prace.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W imieniu Organizatorów konkursu:
Barbara Cebula- Dyrektor PPPP
Aneta Frączek-pedagog

 298 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj