Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie na rok szkolny 2022/2023

(Ostatnia zmiana: 14 listopada 2023)

Stała oferta pomocy dla uczniów i młodzieży oraz ich rodzin

 • Prowadzenie diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci i młodzieży, jak również diagnozy z zakresu poradnictwa zawodowego, udzielanie porad zawodoznawczych.
 • Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców, nauczycieli związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
  Porady i konsultacje – stosownie do zgłaszanych potrzeb, udzielane są w kontakcie bezpośrednim i telefonicznie, w formie on-line.
 • Spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych.
 • Szkoła dla Rodziców – Nastolatki – Trening umiejętności wychowawczych –  zajęcia warsztatowe
 • Szkoła dla Rodziców – Trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe
 • Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji rozwodu.
 • Prelekcja z elementami warsztatu dla rodziców uczniów klas I „Jak wspierać dziecko rozpoczynające naukę szkolną.  
 • Prelekcja „Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.  

Oferta postdiagnostyczna na terenie Poradni

 • Prowadzenie terapii Metodą Tomatisa®
 • Zajęcia grupowe z logorytmiki
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów okresu wczesnoszkolnego. Bajki, które pomagają – zajęcia bajkoterapii dla dzieci 5-6 letnich
 • Zajęcia grupowe terapeutyczne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne leżące u podstaw nauki czytania i pisania „Dobry Start w Szkole” dla dzieci 5-6 letnich
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne „Bajkoterapia” dla dzieci w wieku „6 – 8 lat”.Grupa terapeutyczna dla dzieci z klas VI-VIII SP mających problemy z zaburzeniami lękowymi
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami z matematyki: Matematyka nie musi być trudna
 • Terapia indywidualna Warnke
 • Zajęcia grupowe dla uczniów z ryzyka dysleksji
 • Zajęcia grupowe „Gumowe Ucho” dla dzieci klas IV-VI z trudnościami w nauce
 • Zajęcia dla uczniów kl. IV-V „Dyslektyk też potrafi”
 • TUS (Czeladź)
 • Dni Kariery Zawodowej Spotkania doradcze dla uczniów klas VIII na terenie PPPP Siewierz

Zajęcia na terenie placówek – dla dzieci i uczniów

 • Zajęcia dla uczniów klas I-III Emocje – jak sobie z nimi radzić
 • Zajęcia warsztatowe dla klas I-III „Razem lepiej”
 • Metody przeszukiwania zasobów w Internecie – zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie klasy I-III SP
 • Zajęcia dla uczniów klas I-III „Dzieciak online”
 • Relacje i tożsamość w sieci – zajęcia klasy I-III SP
 • Nadużywanie nowych technologii- klasy IV-VI SP
 • Wizerunek i tożsamość w sieci klasy IV-VI SP
 • Zagrożenia w sieci i prywatność w Internecie klasy IV-VI SP
 • Zajęcia warsztatowe dla klas IV-VI „Tolerancja”
 • Zajęcia z uczniami w szkołach podstawowych nt.: – „Zgrana klasa to my” (dla uczniów klas IV-VI)
 • „Internet może być niebezpieczny” – zajęcia dla klas IV-V
 • Konflikty w klasie – jak sobie z nimi poradzić? (dla uczniów klas IV-VII)
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom – Zajęcia dla uczniów klas VII-VIII „Substancje odurzające – prawdy i mity”
 • Problemy wieku dorastania – jak sobie z nimi radzić?” (dla uczniów klas VII- VIII)
 • Stres egzaminacyjny- jak sobie z nim radzić?” (dla uczniów klas VIII)
 • Dobrostan psychiczny- nadużywanie nowych technologii klasy VII-VIII SP
 • Niebezpieczne i szkodliwe treści oraz cyberprzemoc dla klas VII-VIII SP.
 • „Przemoc rówieśnicza w mediach społecznościowych” warsztaty dla uczniów klas IV – VIII
 • Cyberprzemoc – może dotknąć Ciebie i mnie” – zajęcia w klasach V-VII.  
 • Wizerunek w sieci. Zajęcia dla uczniów.
 • Zajęcia z klasami VI – VII:” Jak się uczyć, żeby się nauczyć”.  
 • Jak FOMO wpływa negatywnie na życie nastolatków- klasy VII-VIII SP
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VII – VIII „Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu” na terenie szkół

Zajęcia na terenie placówek – dla rodziców

 • Pogadanki dla rodziców na temat prawidłowego rozwoju mowy. Profilaktyka logopedyczna.
 • Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych „Jak radzić sobie z impulsywnymi reakcjami dzieci?
 • Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych „Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Prelekcja dla Rodziców dzieci rozpoczynających klasę I ” Czy moje dziecko jest gotowe do nauki w szkole”
 • Prelekcje dla rodziców: „Depresja i inne zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”
 • Prelekcja dla Rodziców uczniów kl. I-II „Dziecko z autyzmem może być wśród nas. Jak mogę pomóc mojemu dziecku zrozumieć kolegę z autyzmem
 • Prelekcja dla Rodziców uczniów kl. IV-V '”Dziecko z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • Higiena cyfrowa i profilaktyka uzależnień od urządzeń cyfrowych – Spotkanie z rodzicami
 • Szkolenie dla rodziców – Depresja dziecka
 • Szkolenie dla rodziców – Porozumieć się z nastolatkiem

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli

 • Spotkania interwencyjne w środowisku szkolnym
 • Przesiewowe badania mowy na terenie placówek
 • Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych
 • Grupa Wsparcia Logopedów
 • Badanie dzieci z podejrzeniem niedosłuchu centralnego
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Szkolenie dla nauczycieli – Depresja ucznia
 • Prelekcja dla nauczycieli przedszkoli w Czeladzi “Jak efektywnie wspierać dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Opracowanie dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych z terenu działania Poradni materiałów szkoleniowych dotyczących niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych – Przekazanie materiałów pedagogom i psychologom szkolnym
 • Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – zajęcia dla nauczycieli
 • Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój mózgu- zajęcia dla nauczycieli

Oferta dodatkowa

 • Konkurs „Żyję zdrowo na sportowo” dla szkół podstawowych powiatu będzińskiego (klasy 4 – 6)
 • Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkól podstawowych z terenu Czeladzi pt. „Fotografia mojej rodziny”
 • Dzień Świadomości Autyzmu
 • Konkurs profilaktyczno-plastyczny Gdzie jest prawda, dobro i piękno? – co jest ważne i nieważne w Internecie.

Kontakt z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

Będzin                           Czeladź                         Siewierz

ul. 11 Listopada            ul. Szpitalna 85                ul. Kościuszki 15

Tel. 32 267-44-01          Tel.32 265-22-88            Tel. 32 674-15-87

e-mail: kontakt@pppbedzin.pl

 2,123 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj