Metoda Biofeedback

(Ostatnia zmiana: 8 stycznia 2021)

Co to jest metoda Biofedback?

Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy szkolne za pomocą  Metody Biofeedback.

Jest  to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen.

Metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy.

Komu polecamy Biofeedback ?

Dzieciom i młodzieży pragnącym polepszyć swoje wyniki w nauce oraz cierpiącymi na:

• nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)

• zaburzenia uwagi (ADD)

• dysleksję,

• dysgrafię,

• dyskalkulię

• zaburzenia emocjonalne – depresja, lęki, labilność

• podwyższoną agresję

Dorosłym i dzieciom funkcjonującym w nadmiernym stresie oraz osobom cierpiącym na:

• stres pourazowy

• wypalenie zawodowe

• chroniczne zmęczenie

• depresję

• fobie społeczne

• zaburzenia snu – bezsenność

• uzależnienia

• apatię

• stany lękowe

• zaburzenia odżywiania

• po udarach, urazach

Jeżeli Twoje dziecko:

• łatwo się rozprasza i jest niecierpliwe,

• uzyskuje oceny szkolne poniżej swoich możliwości

• trudno zabiera się do nauki,

• ma trudności ze zrozumieniem poleceń,

• często myli cyfry i litery,

• nie nadąża z wykonaniem poleceń na sprawdzianach,

• często nie kończy zadań,

• bywa agresywne,

• silnie stresuje się przed sprawdzianami,

• jest nieśmiałe,

Wymagania

1. Biofeedback można stosować już u dziecka nawet od 5tego roku życia, pod warunkiem, że rozumie polecenia , stosuje się do nich i jest w stanie odbyć trening trwający ok. 30-45 minut.

2. Przed rozpoczęciem terapii wymagana jest dostarczenie zaświadczenia od neurologa ,iż nie ma przeciwwskazań do terapii Biofeedback.

 1,054 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj