Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dyskalkulia 

1. Wstęp – pojęcie dyskalkulii rozwojowej (definicja).  Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim, anatomiczno – fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie    z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych  (Definicja  wg Košč 'a).  Pojęcie to odnosi się do uczniów, których wiek matematyczny jest wyraźnie niższy od ich wieku rozwoju umysłowego.  Rodzaje dyskalkulii  rozwojowej:  a). werbalna  –   zaburzenie umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie   ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr, liczebników, symboli; działań i dokonań matematycznych.  b). praktognostyczna (wykonawcza) –   zaburzenie matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi […]

 937 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Uwaga Rodzice! Kwarantanna a wizyta w poradni.

Drodzy Rodzice!  Przypominamy Państwu, że dzieci które nie mogą uczęszczać do szkoły z powodu objęcia ich klasy kwarantanną, nie mogą również uczestniczyć w zajęciach czy badaniach na terenie Poradni.  Przyprowadzenie dziecka do Poradni w czasie objęcia kwarantanną naraża innych Klientów naszej placówki na zachorowanie oraz oznacza złamanie warunków kwarantanny, co podlega obowiązkowi zgłoszenia do SANEPID.  W przypadku powzięcia informacji o kwarantannie Waszego dziecka należy niezwłocznie ustalić inny termin wizyty w Poradni.  Życzymy Państwu, Państwa Dzieciom, Rodzinom dużo zdrowia oraz liczymy na zrozumienie trudnej sytuacji epidemicznej.   Z poważaniem   Dyrektor i Pracownicy PPPP   348 Liczba odwiedzin

 348 Liczba odwiedzin

AKTUALNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO DLA KLIENTÓW PORADNI.

Kontakt klientów z Poradnią jest możliwy w sposób zdalny, tj. poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz bezpośredni, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.  W kontakcie bezpośrednim – po umówieniu telefonicznym godziny przyjścia obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (pełna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, zachowanie dystansu między osobami 1,5- 2 metry)  Składanie dokumentów w Poradni jest możliwe poprzez:  kontakt osobisty (po umówieniu terminu wizyty)  przesłanie pocztą przez platformę ePUAP  Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię są przekazywane wnioskodawcy w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem ww. zasad ochrony osobistej, na wskazany przez niego adres ePUAP, a wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przesyłane pocztą tradycyjną lub mailowo – wyłącznie w wersji zakodowanej.  […]

 351 Liczba odwiedzin

Zapisy na nowe zajęcia!

Zapraszamy Rodziców dzieci do 12 roku życia z nadpobudliwością psychoruchową na zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metody poznawczo-behawioralne w grupie rodziców. Prowadzące – psycholożki – mgr Jolanta Jabłońska i Monika Skóbel. Przewidujemy otwarcie grupy w II semestrze roku szkolnego 2021/22 po zebraniu grupy. Prosimy i zapisy w sekretariacie lub u prowadzących zajęcia.  351 Liczba odwiedzin

 351 Liczba odwiedzin