Gala Finałowa Powiatowego Konkursu „Żyję zdrowo na sportowo”

 Gala Finałowa Powiatowego Konkursu „Żyję zdrowo na sportowo” Kolejna edycja powiatowego konkursu „Żyje zdrowo na sportowo” organizowana przez Naszą Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Będzinie ZAKOŃCZONA! Warto przypomnieć, że Pan Starosta Sebastian Szaleniec objął honorowym patronatem nasze przedsięwzięcie. Dziękujemy! Należy także podkreślić, że idea konkursu wynika z wdrażania zadań Poradni określonych w &8 ust.1 pkt.3 jej Statutu w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powiatu będzińskiego. W dniu 18 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie Konkursu „Żyję zdrowo na sportowo” oraz wręczenie nagród. Zebranych uczestników wraz z opiekunami w ciepłych słowach powitał Pan Starosta […]

 58 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Powiatowy Konkurs „Żyję zdrowo na sportowo” pod honorowym patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu „Żyję zdrowo na sportowo” dla szkół podstawowych Powiatu Będzińskiego, którego organizatorem była nasza Poradnia. Impreza została objęta honorowym patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca. Pani Dyrektor – Barbara Cebula  powitała wszystkich uczestników wraz z opiekunami oraz wolontariuszy z III LO im. C.K. Norwida, którzy towarzyszyli uczniom w trakcie całego konkursu. Przypomniała, że główną ideą konkursu jest kształtowanie postaw związanych z prawidłowym żywieniem, uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie, również zdrowie psychiczne. Jednocześnie podziękowała Pani Dyrektor Annie Wacławczyk za gościnęw murach zaprzyjaźnionego III LO. Podczas konkursu […]

 175 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO- PROFILAKTYCZNEGO „GDZIE JEST PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W INTERNECIE?”

W miesiącu marcu w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz oraz GminyMierzęcice został zorganizowany konkurs plastyczno-profilaktyczny pod tytułem “Gdzie jestPrawda, Dobro i piękno w Internecie?”Celem konkursu było uświadomienie młodzieży czym jest bezpieczeństwo w Internecie, wktórym spędzają codziennie coraz więcej czasu. Konkurs miał na celu propagowanietwórczości plastycznej uczniów, zachęcanie ich do wyrażenia własnych myśli, uczuć i emocjiuwrażliwiając ich przy tym na tryptyk wartości dobra, piękna i prawdy w sieci. Konkurscieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ wpłynęły 42 prace konkursowe, którespełniały wszystkie kryteria. Młodzi artyści z ogromnym zaangażowaniem wykonali swojeprace, w związku z czym jury miało trudny wybór. Jury w swojej […]

 101 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych.

Będzin, dn. 15.04.2023 r. W sobotę, 15 kwietnia 2023 roku nasza Poradnia włączyła się po raz kolejny w ogólnopolską akcję zatytułowaną „Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych” w skrócie DBDL. Akcja ta daje możliwość oceny rozwoju oraz stanu mowy, jak też określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej dzieci i młodzieży z naszego Powiatu.  Odbywa się bez oczekiwania na termin, oczywiście jest bezpłatna i przeprowadzana jest w sobotę, co stanowi dodatkowy atut. Lista zainteresowanych diagnozą w ramach akcji w krótkim czasie została zapełniona. Rodzice wraz z dziećmi zgłosili się na badanie. Logopedzi przeprowadzili wywiad z opiekunami a następnie diagnozowali rozwój mowy dzieci. […]

 122 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj