Dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców

(Ostatnia zmiana: 7 października 2010)

 • Grupa dla dzieci z zakłóconym rozwojem emocjonalno – społecznym (kl. I – II szkoły podstawowej).

  Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologami Jolantą Białas lub Haliną Roter – Krzyżkiewicz, tel. 322674401.

 • Grupa dla dzieci z trudnościami w matematyce (kl. IV – VI szkoły podstawowej).

  Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Bożeną Błaszczyk lub pedagogiem Urszulą Smak, tel. 322674401.

 • Grupa dla dzieci z trudnościami dydaktycznymi (kl. I – III szkoły podstawowej).

  Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Bożeną Błaszczyk lub pedagogiem Urszulą Smak, tel. 322674401

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz wychowawców klas.

  Oferta aktualna. Czekamy na zgłoszenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z psychologiem Bożeną Błaszczyk lub pedagogiem Urszulą Smak, tel. 322674401.

 • Grupa wsparcia dla rodziców.

  Rozpoczęcie planowane na listopad 2010 roku. Oferta aktualna. Czekamy na zgłoszenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z psychologiem Bożeną Błaszczyk lub pedagogiem Urszulą Smak, tel. 322674401.

 • Grupa dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu i czytaniu (kl. IV, szkoły podstawowej).

  Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologami Aleksandrą Krupą lub Małgorzatą Margasińską tel. 322674401.

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno – społecznymi (kl. III – IV szkoły podstawowej).

  Rozpoczęcie planowane na październik 2010 roku. Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologami Aleksandrą Krupą lub Małgorzatą Margasińską tel. 322674401.

 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – koordynator pedagog Barbara Wiktor.

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami emocjonalno – społecznymi (kl. I – IV szkoły podstawowej). Zajęcia prowadzone są w oparciu o Metodę Denisona.

  Dzieci kwalifikowane do grupy po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pedagogiem. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania będą odbywać się na terenie poradni. Raz na dwa tygodnie. Planowane rozpoczęcie październik 2010. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Magdaleną Barańską lub pedagogiem Anitą Nowak – Zielińską, tel. 322674401.

 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i zaburzeniami emocjonalno-społecznymi w oparciu o metodę Dennisona (grupa wiekowa klasy IV-VI).

  Rozpoczęcie zajęć 12.10. 2010r. (liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Poradnią).

  Osoby prowadzące: mgr M. Barańska (psycholog), mgr A. Nowak-Zielińska (oligofrenopedagog, tyflopedagog)


 • Spotkania z rodzicami i wychowawcami przedszkolnymi dotyczące wczesnej diagnozy opóźnień i deficytów rozwojowych dzieci.

  Spotkania będą się odbywać na terenie przedszkoli. Oferta aktualna. Zainteresowane przedszkola prosimy o kontakt z psychologiem Magdaleną Barańską lub pedagogiem Anitą Nowak – Zielińską tel. 322674401.

 

Celem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Zajęcia odbywać się raz na w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na terenie poradni. Dzieci kwalifikowane są do zajęć po wcześniejszej konsultacji z psychologiem lub pegagogiem. Ilość miejsc ograniczona.Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z psychologiem Joanną Wrońską lub pedagogiem Anną Łoś. Kontakt mailowy: annasol@poczta.fm, wronskaj oanna@op.pl, tel. 322674401.

 1,225 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj