Metoda Warnkego

Co to jest metoda Warnkego? Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy szkolne za pomocą  Metody Warnkego. Blisko 15 % dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych;  percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracji między nimi. Dzieci objęte ryzykiem występowania tych deficytów mają trudności w  zapamiętywaniu wzorców dźwiękowych słów. Jeśli nie wiedzą jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wiedzą również z jakich głosek i liter powinno się ono […]

 956 Liczba odwiedzin