Ograniczenie działalności PPPP do 24 maja 2020r.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Będzinie udzielają wsparcia, porady, konsultacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: 500 147 615 – M. Skóbel, J. Jabłońska 500 146 538 – M. Margasińska, S. Rupik 500 147 842 – J. Białas, U. Smak 500 148 357 – A. […]

 942 Liczba odwiedzin