Umiejętności komunikacyjne i językowe u dzieci z autyzmem

Umiejętności komunikacyjne i językowe jako jedno z trzech kryteriów, które oceniamy w diagnozie spektrum autyzmu. Według ICD- 10 podstawowymi syndromami w tym zakresie są; -opóźniony lub zupełny brak rozwoju języka mówionego, który nie wiąże się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki (jako alternatywnego sposobu porozumiewania się) -względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (zwrotnerelacje na komunikaty innej osoby) – stereotypowe i powtarzające się idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń – brak spontanicznej różnorodności zabawy „na niby” lub zabawy naśladującej role społeczne Umiejętności komunikowania się u dzieci z autyzmem są bardzo zróżnicowane. U dużej liczby dzieci mowa nie […]

 2,119 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj