Zaburzenia rozwoju mowy dziecka z płodowym zespołem alkoholowym

Fetal Alkohol Syndrome – alkoholowy Zespół Płodowy jest jednym z zespołów chorobowych powstałych na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol.Picie przez kobietę alkoholu w czasie ciąży odciska dramatyczne piętno na rozwijającym się w jej łonie dziecku. Nałóg matki może skutkować u niego licznymi wadami rozwojowymi jak i uszkodzeniem mózgu. Uszkodzenia płodu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol dotyczy sfery fizycznej, psychicznej i umysłowej.Dzieci z FAS wykazują niepokojące trudności komunikacyjne powstałe na skutek uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) na poszczególnych etapach ich rozwoju. Zaburzenia występujące u tych osób są wielorakie a przebieg mimo uszkodzenia tych samych struktur mózgowych, często odmienny i nietypowy. Skutki […]

 3,820 Liczba odwiedzin