Style uczenia się

(Ostatnia zmiana: 18 kwietnia 2020)

Naukowcy uważają, że każdy człowiek ma jeden dominujący kanał uczenia się. Wartościowe jest znalezienie tego kanału, by wiedzieć, kiedy dziecko najlepiej przyswaja informacje i pomóc mu w skutecznej nauce.

Charakterystyka styli

Wzrokowiec:

 lubi patrzeć,

 przyglądać się rzeczom,

 lubi posługiwać się tabelkami, wykresami, schematami,

 preferuje pokazy, prezentacje,

 interesuje się sztuką wizualna,

 lubi pisać, rysować, notować,

 lubi kolorowe otoczenie, rekwizyty,

 dobrze zapamiętuje twarze, kolory, wygląd i szczegóły otoczenia,

 potrzebuje wiele przykładów na tablicy,

 zapamiętuje informacje w postaci obrazów,

 ma wyczucie koloru,

Słuchowiec:

 lubi rozmawiać, dyskutować,

 lubi słuchać muzyki, muzyka go pobudza,

 zwraca uwagę na jakość słuchanej muzyki,

 lubi słuchać, jak ktoś mówi,

 lubi opowiadać o czymś, jego ustne wypowiedzi są często długie,

 dobrze zapamiętuje imiona, nazwy własne,

 szybo uczy się ze słuchu piosenek, wierszyków, itp.

 potrzebuje wyjaśnień słownych,

 szybko się uczy, przysłuchując się innym lub głośno „przepowiadając” sobie materiał do nauczenia się.

Kinestetyk:

 jego nauce zazwyczaj towarzyszy jakiś ruch, pstrykanie długopisem, machanie nogami, trzymanie czegoś w dłoniach,

 lubi, gdy czynnościom towarzyszą emocje, ruch,

 dobrze pamięta to, co sam robił,

 żywo gestykuluje,

 potrzebuje sposobności do poruszania się,

 szybko się uczy chodząc i mówiąc lub wykonując czynności,

 ruch na początku zajęć wywołuje gotowość i chęć do nauki,

 potrzebuje większej ilości bodźców dotykowych, lubi dotykać, poruszać przedmiotami,

 ma zdolności manualne,

Jak rozpoznać styl

Dziecko pamięta:

10% tego, co czyta

20% tego, co słyszy

30% tego, co widzi

50% tego, co widzi i słyszy

70% tego co samo pisze i mówi

90% tego co mówi i robi

Sprawdź dominujący kanał uczenia się swojego dziecka, zrób test, odpowiadając na pytania:

1 – zdecydowanie nie,

2 – raczej nie,

3 – trudno powiedzieć,

4 – raczej tak,

5 – zdecydowanie tak,

1 Czy przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko zadaje na jego temat wiele pytań, dyskutuje jego treść lub konsultuje się z wieloma osobami? 12345
2 Czy rysunki, obrazki, schematy pomagają mu w nauce? 1 2345
3 Czy lubi robić praktyczne ćwiczenia, eksperymenty? 1 2345
4 Czy gdy uczy się wiersza, mówi go głośno, silnie modulując głos? 1 2345
5 Czy lubi układać puzzle obrazkowe, grać w „memo”? Czy podczas gry pamięta pozycje obrazków? 12345
6 Czy woli czytać, siedząc na podłodze zamiast przy biurku lub woli uczyć się na świeżym powietrzu? 12345
7 Czy łatwiej mu zapamiętać treść lekcji, wiesza, gdy gestykuluje, pokazuje ruchem? 12345
8 Czy ucząc się mówi do siebie? 12345
9 Czy dużo zapamiętuje, oglądając wideo telewizję? 12345
10 Czy podczas uczenia się, pracy lubi mieć wokół siebie dużo przestrzeni? 12345
11 Czy lubi przygotowywać się do szkoły wspólnie z kolegą lub koleżanką, omawiając zadania? 12345
12 Czy przypominając informacje widzi miejsca na stronie,gdzie były zapisanie? 12345
13 Czy najlepiej uczy się, wykonując praktyczne zadania, manipulując? 12345
14 Czy ucząc się z książki, lubi robić krótkie notatki na marginesie lub na kartce? 12345
15 Czy lubi grać w gry komputerowe? 12345
16 Czy szybciej uczy się tabliczki mnożenia, wiersza huśtając się na fotelu, chodząc po pokoju? 12345
17 Często podkreśla ważne zdania w tekście lubi używać kolorowych podkreślaczy? 12345
18 Czy dobrze zapamiętuje informacje podane przez telefon? 12345
19 Czy lepiej zapamiętuje, gdy narysuje schemat, wykres, mapę myśli, wpisze dane do tabelki? 12345
20 Czy lubi uczyć się, głośno czytając lub wypowiadając zapamiętane informacje? 12345
21 Czy najlepiej się uczy, oglądając eksponaty w muzeum historycznym, jarzyny na targu, kwiaty w ogrodzie, odwiedzając różne miejsca? 12345
22 Czy szybko uczy się piosenek? 12345
23Czy najlepiej uczy się, manipulując, sklejając, budując modele, makiety? 12345
24Czy podczas zapamiętywania jakiegoś kształtu wodzi po nim lub nad nim palcem? 12345
25 Czy wychodząc z lekcji, niemal wszystko pamięta? 12345
26 Czy łatwo zapamiętuje listy, spisy, wykazy? 12345
27 Czy często zmienia zdanie pod wpływem dyskusji z kolegą? 12345

Tab. 2. Styl uczenia się. (Bogdanowicz M., 2007:111-113)

Teraz należy wyliczyć średnią, suma punktów z wskazanych pytań, należy podzielić przez ilość pytań i zaokrąglić.

Wzrokowiec – suma punktów za odpowiedzi do pytań: 2, 5, 9, 12, 15, 17,19, 21, 26

Słuchowiec – suma punktów za odpowiedzi do pytań: 1, 4, 8, 11, 18, 20, 22, 25, 27

Kinestetyk – suma punktów za odpowiedzi do pytań: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 23, 24

Profil:

Średni wynik Wzrokowy Słuchowy Ruchowy
1


2

x
3 x

x
4 x
x x
5 x
x x

Tab.3. Styl uczenia się – wyniki. (Bogdanowicz M., 2007:111-113)

Dobieranie sposobu nauki do ucznia

Aby dobrze i skutecznie się uczyć trzeba, najpierw wytworzyć dobrą atmosferę do nauki. Bardzo ważne przy tym jest, by uwzględnić styl uczenia się dziecka.

Kinestetyk dobrze zareaguje, gdy przed nauką się trochę porusza, wykona jakieś ćwiczenie, dla słuchowca najlepsze będzie posłuchanie jakiejś muzyki, a dla wzrokowca, gdy będzie mógł od razu dany temat czy zagadnienie rozrysować.

Kinestetyk:

Korzystne jest dla niego, gdy:

 Nauka rozpoczyna się od jakiś zajęć ruchowych

 Podczas uczenia się dziecko nie zostaje bez ruchu, ale chodzi, gestykuluje, rysuje ilustracje do materiału, którego się uczy, itp.

 Przywołuje nauczony materiał podczas, np. jazdy na wrotkach.

 Odgrywa scenki, gdzie zamiast dialogu stosuje tekst, który ma przyswoić.

 Umożliwiamy dziecku dotknąć modelu, urządzenia, itp., aby łatwiej zapamiętał materiał z przedmiotów ścisłych.

 Podczas czytania książki dziecko robi notatki na jej marginesie informujące o treści.

 W trakcie przerw od nauki, niech dziecko wykonuje jakieś ćwiczenia gimnastyczne.

Słuchowiec:

 Najlepiej, gdy zacznie naukę od wysłuchania jakiejś relaksującej melodii, muzyki (polecany jest Mozart).

 Powinien materiał do nauczenia nagrywać na kasetę i odsłuchiwać kilkakrotnie.

 Powinien opowiadać na głos o tym, czego się nauczył.

 Powinien być zachęcany do tworzenia swoich piosenek, melodii.

 Powinien powtarzać materiał śpiewając, rapując.

 Najlepiej relaksuje się, słuchając muzyki.

Wzrokowiec:

 Rozpoczyna naukę od patrzenia się przed siebie, przez okno, itp.

 Chętnie korzysta z rysunków, diagramów, tabelek, obrazów, filmów, ilustracji.

 Powinien mieć w widocznych miejscach w pokoju porozwieszane plansze, arkusze z informacjami, rysunkami.

 Najlepiej przyswaja informacje przez rysowanie map myśli, zestawów skojarzeń, schematów, wykresów.

 Podkreśla na kolorowo ważne fragmenty tekstu w książce, rysuje wokół nich kółka, pętelki, ramki.

 Podczas czytania powinien robić notatki na marginesach książki, streszczające jej treść.

 Podczas przerw od nauki powinien wykonywać ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Więcej informacji dostępnych w książkach:

1. Mańkowska I., 2005, Kreowanie rozwoju dziecka, Gdynia, Operon

Rozdział 2. Prezentacja stosowanych metod

2.1. Kinezjologia edukacyjna

2. Bogdanowicz M. 2007, Uczeń z dysleksją w domu, Gdynia, Operon

Rozdział 2. Księga porad, jak pomagać młodszemu dziecku

2.6. Ćwiczenia sprzyjające skutecznemu uczeniu się

 2,593 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj